Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KRAV arbetar för minskad miljöpåverkan av fiske

KRAV är en av deltagarna i EU-projektet White Fish, som ska kartlägga miljöpåverkan av fiske och förädling av torsk och kolja. Arbetet inleddes under veckan med startmöte i Göteborg.

Projektet vill bland annat med hjälp av livscykelanalyser (LCA) ta fram ett verktyg för beräkning av miljöpåverkan, något som branschen har efterfrågat länge.

– När man kan mäta och se fiskets miljöpåverkan kan man också minska den. Det har vi till exempel redan gjort genom att reglera bränsleåtgången per kilo landad fisk, samt vilken sorts bränsle och köldmedia som får användas, säger Lars Hällbom, Regelchef KRAV, som är på plats i Göteborg.

Svenska SIK kommer att delta i det vetenskapliga arbetet med att till exempel beräkna livscykelanalyser, LCA.

– I en LCA räknar man ut miljöpåverkan under produktens livscykel, från fångst och beredning via transporter till konsumtion. Vi ska också testa det nya beräkningsverktyget praktiskt i dessa pilotfall, säger Friederike Ziegler, forskare vid SIK och en av medlemmarna i KRAVs fiskekommitté, i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att pågå i tre år och deltagande länder är Sverige, Norge, Island och Storbritannien. WhiteFish-projektet finansieras av Europeiska kommissionen och den totala budgeten är strax under 3 miljoner euro.

Läs mer:
KRAVs regler för fiske: http://www.krav.se/KravsRegler/17/
SIK: http://www.sik.se/

Kontakt:
Lars Hällbom, Regelchef,  KRAV, 018 17 45 17
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV 070 665 95 30

Ämnen


Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
• I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och drygt 500 livsmedelsföretag.
• All KRAV-produktion kontrolleras.
• Läs mer på www.krav.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.