Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KRAV ökar kontrollen

Gårdar med KRAV-certifierad djurhållning ska få fler oanmälda besök och KRAV-bönder ska bli än mer klimatsmarta. Det var två av besluten från KRAVs styrelsemöte i fredags.

Som en del av ett ständigt förbättringsarbete har KRAV under våren arbetat med att bland annat förbättra regler för djurhållning. De nya regelförslagen antogs enhälligt av KRAVs styrelse.

– KRAV-certifierade djurgårdar ska få fler oanmälda besök. Ökad kontroll är en logisk följd eftersom vi precis utökat och förbättrat våra regler, säger Lars Hällbom, Regelchef på KRAV.

Bland annat ska gårdar som nyss blivit KRAV-certifierade besökas två gånger per år under de två första åren. Vidare ökar antalet oanmälda kontroller på djurgårdar. 

Styrelsen beslutade också att KRAV-bönder ska skaffa sig en översikt av gårdens energiföbrukning genom energikartkartläggningar. Målet är att på sikt övergå till förnyelsebar energi.

– KRAVs styrka är att vi är en bred märkning som täcker in 12 av regeringens 16 miljömål. Att ytterligare minska klimatpåverkan är fokus just nu i vår regelutveckling, säger Lars Hällbom.

De nya reglerna publiceras på KRAVs webbplats den första juli i år och börjar gälla den första januari 2012.

Läs mer:
Om KRAVs regler
Sveriges miljömål

Kontakt:
Lars Hällbom, Regelchef KRAV, 018 17 45 18
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV, 070 665 95 30

Ämnen


Det här är KRAV:
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer höga krav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och naturfrämmande tillsatser.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
• I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och cirka 540 importörer.
• All KRAV-produktion kontrolleras.
• Läs mer på www.krav.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Relaterade nyheter