Gå direkt till innehåll
Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum - det finns kvar i sin ursprungsmiljö där industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden.
Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum - det finns kvar i sin ursprungsmiljö där industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden.

Nyhet -

​Frövifors Pappersbruksmuseum ingår nu i samverkansmodellen

Frövifors Pappersbruksmuseum har nu - som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun - ”uppgraderats” av Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd - från enbart regionala föreningsbidrag till att även få del av statliga bidrag inom samverkansmodellen. ”Mycket positivt för vår verksamhet - det stärker oss långsiktigt”, säger museichef Mikael Tiderman.

När Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd fördelade 46 miljoner kronor till länets kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer framgick det att fyra kulturverksamheter i länet överförts till samverkansmodellen.

Förutom Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum var det Teater Martin Mutter (Örebro), Ideella Kulturföreningen Cirkustältet (Nora) och Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalt (Hällefors) som nu inte längre får föreningsbidrag utan verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen.

”Beslut angående finansiell fördelningen inom samverkansmodellen för 2019 tas av regionens Kultur- och fritidsnämnd 14 mars och kommer att beredas i nämndpresidiet 1 mars”, meddelar Rikard Åslund - områdeschef Kultur och Ideell sektor, Region Örebro län.

Finansiell fördelning inom samverkansmodellen 2018

Finansieringen enligt samverkansmodellen bygger på en relation mellan statliga och regionala insatser. Som grund för finansieringen ligger den regionala kulturplanen. Den totala summan för 2018 var cirka 100 miljoner kronor varav statens del var cirka 40 miljoner och den regionala cirka 60 miljoner.

År 2018 fördelades 40.196.000 kronor i statligt verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen till fyra regionala kulturinstitutioner (med säten i Örebro) och tre lokala kulturverksamheter i Ljusnarsbergs och Nora kommuner:

 • Örebro länsteater = 35.403.000 kronor varav 7.149.000 i statligt och 28.254.000 i regionalt bidrag
 • Örebro läns museum = 22.954.000 kronor varav 5.062 i statligt och 17.892 i regionalt bidrag
 • Länsmusiken Örebro = 21.526.000 kronor varav 21.226.000 i statligt och 20.902.000 i regionalt bidrag
 • ArkivCentrum = 3.474.000 kronor varav 448.000 i statligt och 3.026 i regionalt bidrag
 • Opera på Skäret (Ljusnarsberg) = 1.686.000 kronor varav 613.000 i statligt och 1.073 regionalt bidrag
 • The Non-Existent Center (Ljusnarsberg) = 1.322.000 kronor varav 1.016 i statligt och 306.000 i regionalt bidrag
 • Stadra Teater (Nora) = 517.000 kronor varav 204.000 statligt och 313.000 i regionalt bidrag

Resterande statliga bidrag (4.478.000 kronor) gick till stöd för regionens egna kulturverksamheter som Regional biblioteksverksamhet (2.426.000 kronor) och regionala utvecklingsledare och konsulenter.

År 2018 anslog Region Örebro län totalt 59.379.000 kronor i verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen. Utöver verksamheter som även fick statlig bidrag (ovan nämnda) fick följande verksamheter enbart regionala bidrag:

 • Amatörteater = 462.000 kronor
 • Musikkonsulenter = 337.000 kronor
 • Skoindustrimuseet (Kumla) = 455.000 kronor
 • Alfred Nobel museet (Karlskoga) = 321.000 kronor
 • Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (Nora) = 1.368.000 kronor

...................................................

Frövifors Pappersbruksmuseum har en handpappersverkstad där besökare kan prova på att göra sitt eget papper.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum, dvs. det finns kvar i sin ursprungsmiljö och industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden. Museet anses ha en av Sveriges bäst bevarade miljöer från tidigt 1900-tal och den då blomstrande pappersindustrin. Det ligger i skuggan av dagens moderna massa- och kartongfabrik. Besökarna får ta del av brukets egen historia, med en industriell kontinuitet från 1500-talets mitt och får samtidigt inblick i en av de branscher som lade grunden för det svenska välståndet.

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Presskontakt

Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum

0581-372 09

Relaterade nyheter