Gå direkt till innehåll
​Örebro län får 40 statliga miljoner för kultursamverkan

Nyhet -

​Örebro län får 40 statliga miljoner för kultursamverkan

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkans-modellen till landets 20 regioner - däribland Region Örebro län som får 40.586.000 kronor för 2019 som är en höjning med 1 procent från 2018 då Örebro län fick 40.196.000 kronor.

Kultursamverkans-modellen är nu i inne på sitt nionde år sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren.

Samtliga regioner utom Skåne meddelar att de regionala medlen för år 2019 kommer att öka jämfört med föregående år. Statens bidrag höjs med en procent till dessa regioner. I och med att Region Skåne har sänkt kulturbudgeten med 5,5 procent för 2019 sänker Kulturrådet också det statliga bidraget till region Skåne.

”Vår utgångspunkt är att när en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad”, förklarar Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell i ett pressmeddelande. ”Med respekt för omställningstider och möjligheter att planera ekonomi sänker Kulturrådet bidraget till Region Skåne i ett första steg med 1 procent i år. Kulturrådets styrelse kommer noga följa utvecklingen och se om regionen väljer att återställa medlen inför nästa års beslut”.

De pengar som nu inte går till Region Skåne fördelas i stället genom utvecklingsbidrag till hela Sveriges kulturliv. De statliga medlen till konsten och kulturen sänks alltså inte, utan fördelas på annat sätt och till andra aktörer.

Kulturrådet: Så här fungerar kultursamverkans-modellen.

Kultursamverkans-modellen i Region Örebro län

Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande. Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt.

Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar Region Örebro län till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Andra delar av kulturverksamheten handlar om utvecklingsarbete och fördelning av olika slags kulturmedel såsom utvecklingsbidrag, föreningsmedel och Ung peng.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se