Gå direkt till innehåll
​Regionala KulturKraft bjuder in fler professionell kulturaktör

Nyhet -

​Regionala KulturKraft bjuder in fler professionell kulturaktör

Vill du vara med i Örebro läns kulturutbud? Du som är professionell kulturaktör är välkommen att ansöka om att medverka i Region Örebro läns kulturutbud inom ramen för satsningen KulturKraft. Ansökan kan skickas in från den 15 oktober till den 1 december 2020. Utbudet ska vara anpassat för barn och unga i tilltal, angelägenhet och relevans.

Idag finns fem kulturverksamheter i Lindesbergs kommun med i utbudet KulturKraft.

"Att vara med i det regionala kulturutbudet innebär att vara del av ett stort och rikt kulturutbud som bland annat förskolor, skolor och bibliotek i Örebro läns kommuner kan boka. De kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen KulturKraft får tillgång till KulturPeng - en subvention via Region Örebro län", skriver KulturKraft på sin hemsida - en digital katalog som presenterar utbudet.

Det är Nätverket för Regional Kulturutveckling som ansvarar för urvalet i det regionala kulturutbudet. Ansökningarna granskas och bedöms av utvecklingsledare/konsulent inom respektive konstform.

Följande kriterier viktas likvärdigt vid bedömning:

  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturaktörer, i enlighet med kulturrådets definition, eller med erfarenheter och kompetens som bedöms likvärdigt.
  • En proportionell fördelning av regionalt utbud utifrån konstformer och produktionernas/aktiviteternas åldersinriktning eftersträvas.
  • Kulturaktörens aktivitet/produktion ska vara tillgänglig/genomföras i Örebro län.
  • Kulturinstitutioner och organisationer som får verksamhetsmedel i enlighet med Region Örebro läns kulturplan ska prioriteras.
  • Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion. Utbudet ska eftersträva en bred representation för att bemöta barn och ungas behov, identitet och mångfald.

Ansökan kan skickas in från den 15 oktober till den 1 december 2020 via denna länk >>

KulturKraft - för varenda unge

Teater, dans, bild och form, film, slöjd, kulturarv, musik, nycirkus och litteratur får barn att växa, både som individer och grupp. Alla barn har rätt att få skapa och uppleva kultur i en tillåtande atmosfär utifrån egen förmåga. Därför tog Region Örebro län fram modellen KulturKraft – för varenda unge.

KulturKraft utvecklades för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år i Örebro län. Skolor, förskolor, kulturverksamheter och länets kommuner samarbetar för att garantera att kulturen blir en naturlig del av barnens vardag.

Modellen bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.

För att ta del av KulturPeng åtar sig kommunen/enskild huvudman att ta fram en barnkulturplan, som beskriver ett systematiskt arbetssätt med kultur i förskola, skola och gymnasium. Region Örebro län subventionerar kulturupplevelserna/aktiviteterna med en KulturPeng och kommunen/enskild huvudman matchar upp med motsvarande finansiering.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Relaterade nyheter