Gå direkt till innehåll
Tillväxtnämndens budget i balans: Bara två beslut har tagits - resten tas senare

Nyhet -

Tillväxtnämndens budget i balans: Bara två beslut har tagits - resten tas senare

När tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun hade sammanträde 8 maj för att fastställa åtgärdsplaner för budget i balans togs bara två beslut - att genomföra en sänkning med 10% av kommunalt bidrag till studieförbunden; att gå ur lokalerna Linden och Kullgatan 1 omgående. Beslut i övriga frågor - om bland annat ishallar och bibliotek - kommer att tas senare.

På tillväxtnämndens sammanträde 23 april fick förvaltningschefen (Magnus Sjöberg) i uppdrag att utreda effekter och konsekvenser av de besparingar som nämnden vill göra med slutrapportering på nämndens sammanträde på onsdag 8 maj som hade följande beslutspunkter:

Uppdrag att utreda höjning av avgifter för hyra av idrottshallar och offentliga lokaler
Beslut: Uppdra till förvaltningschefen att inventera och utreda avgifterna för uthyrning av lokaler i förvaltningens regi samt föreslå förändringar av hyresnivån och redogöra för konsekvenser av detta. Rapportering sker till nämnden under september månad.

Uppdrag att utreda minskad ram för feriearbete 2024 med konsekvenser och förslag till alternativa lösningar
Beslut: Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska den ekonomiska ramen för feriearbeten med 300 000 kronor under 2025 samt lägga ett förslag på hur feriearbeten för perioden kan genomföras med ändrad ram. Rapportering sker till nämnden under september månad.

Återrapport investeringsbudget 2025-2027 tillväxtnämnden
Beslut: Redovisning av investeringar överlämnas till kommunstyrelsen.

Utreda effekter och konsekvenser av en sänkning av kommunalt driftbidrag till föreningar med 10%
Beslut: Vidare utredning där förvaltningen ska återkomma med en sammanställning till nämndens sammanträde i september.

Utreda effekter och konsekvenser av en sänkning av kommunalt bidrag till studieförbund med 10% eller 20%
Beslut: Genomföra en sänkning med 10% av kommunalt bidrag till studieförbunden.

Utreda förutsättningar för kommunen att gå ur lokalerna Linden och Kullgatan 1
Beslut: Gå ur lokalerna Linden och Kullgatan 1 omgående.

Genomlysning av kommunens samtliga ishallar i fråga om nyttjande kostnader investeringar samt drift
Beslut: Ge förvaltningschefen i uppdrag att i dialog med ishockeyföreningarna ge förslag på effektivisering av respektive verksamhet/ishall för att minska förvaltningens kostnad. Återrapportering på nämndens sammanträde i september.

Utreda förutsättningar för en omstrukturering av kommunens bibliotek
Beslut: Ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till nämndens sammanträde i juni.

...

Källa: Protokoll från tillväxtnämndens sammanträde 2024-05-08 >>

...

Tidplan för Lindesbergs kommuns budgetarbete:

23 april: Tillväxtnämnden fastställer åtgärdsplaner för budget i balans.

14 maj: Mål och budget 2025-2027 - förslag klart:

  • Samtliga nämnder ska återrapportera sina beslutade åtgärdsplaner för en budget i balans;
  • De prioriterade horisontella åtgärderna för en budget i balans ska återrapporteras med en risk- och konsekvensanalys;
  • Samtliga nämnder som har investeringsbudget ska genomföra en risk- och konsekvensanalys för att minimera år 2024:s investeringar samt för planen 2025-2027.

28 maj: Mål och budget 2025-2027 - beslut i kommunstyrelsen.

17 juni: Mål och budget 2025-2027 - beslut i kommunfullmäktige.

...

Ansvarsområden för Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet (kultur, bibliotek, föreningsbidrag, föreningslokaler, idrottsverksamhet, parker och anlöggningar), kommunens turistverksamhet, kommunens vuxenutbildning (Masugnen i Lindesberg) samt kommunens arbetsmarknadsenhet (en resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete).

...

SD, M och LPO har majoritet i Tillväxtnämnden

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har nio ledamöter med fem från majoriteten och fyra från oppositionen:

Majoriteten representeras av Tom Persson och Rickard Jirvelius (Sverigedemokraterna), Conny Ärlerud och Pär-Ove Lindqvist (Moderaterna) samt Anders Persson (Landsbygdspartiet oberoende). Tom Persson (SD) är ordförande och Conny Ärlerud (M) är vice ordförande.

Oppositionen representeras av Jonas Bernström, Nafih Mawlod och Intisar Alansari (Socialdemokraterna) samt Magnus Storm (Centerpartiet). Jonas Bernström har ersatt Sofie Krantz (S) som avsagt sig platsen för att hon nu jobbar inom Tillväxtförvaltningen.

Läs mer om Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun >>...

...

6 MAJ 2024: Så vill tillväxtnämnden i Lindesberg spara för att få en budget i balans

Omstrukturering av kommunens bibliotek med fokus på effektivt personalutnyttjande, minskade lokalkostnader samt tillgänglighet. Sänkning av kommunalt bidrag till studieförbunden med 10% eller 20%. Det är några av de besparingar som tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun vill utreda till 8 maj för att få en budget i balans. Läs mer >>

24 APRIL 2024: Så drabbas studieförbunden i länet av regeringens nedskärningar

Regeringens kraftigt minskade stöd till studieförbunden gör att mötesplatser i länet blir färre liksom antalet folkbildare. Det visar en konsekvensbeskrivning som folkbildningens intresseorganisation i Örebro län (ÖLBF) har genomfört: "Så exempelvis drabbas kulturlivet i Lindesbergs kommun hårt av studieförbundens nedskärningar". Läs mer >>

1 APRIL 2024: Värt att veta om Tillväxtnämnden i Lindesberg inför kultursamtalet 3 april

Onsdag 3 april kl 18:00 bjuder Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun in till KULTURSAMTAL i Gallerirum i Stripa gruva. Inför samtalet - med möjlighet att ställa frågor kring kulturen i kommunen - presenterar vi här "Värt att veta" om Tillväxtnämnden (med folkvalda politiker) och Tillväxtförvaltningen (med anställda tjänstemän). Läs mer >>

28 MARS 2024: Tillväxtnämnden utreder framtiden för föreningshuset Sandströms i Lindesberg

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har beslutar att uppdra till förvaltningschefen att utreda framtiden för föreningshuset Sandströms med bland annat en utvärdering av fastighetens skick och eventuellt renoveringsbehov för fortsatt föreningsverksamhet. Delrapportering sker på nämndens sammanträde i maj och slutrapportering på nämndens sammanträde i september. Läs mer >>

24 MARS 2024: Snart dags för avgörande om biografens framtid i Lindesberg

Estetiska programmet på Lindeskolan läggs inte ned - tack vare ett brett opinionstryck. Nu är det dags att mobilisera motsvarande opinion för att den kommunala biografen i Lindesberg inte ska läggas ned. Arbetet med kommunens "handlingsplan för en budget i balans" går nu in i slutskedet - men inget har ännu offentligtgjorts om vad det kan komma att innebära för biografen. Läs mer >>

...

Ämnen

Regioner

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se