Gå direkt till innehåll
Nätverket Lindekultur håller tre dialogmöten i höst

Pressmeddelande -

Nätverket Lindekultur håller tre dialogmöten i höst

Bilden: Nätverkets senaste dialogmöte lockade ett 40-tal deltagare

Nätverket Lindekultur följer upp dialogmötet om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen (som hölls 26 januari 2016) med tre dialogmöten i höst: om det kommunala kulturprogrammet i Lindesberg (september); om projektidén Kulturarv Bergslagen (oktober); om kulturella och kreativa näringar (november).

Samtidigt stärker och breddar Nätverket Lindekultur det interna engagemanget bland kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun - kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer:

En kontaktgrupp har bildats för att samordna och planera nätverkets aktiviteter. Gruppen består av Gunilla Dovsten (keramiker), Stefan Jansson (estradör), Johan Wennman (musiker) och Sven Carlsson (redaktör/kommunikatör).

Alla som är med i nätverket kommer att informeras om VAD nätverket är för något och HUR de enskilda aktörerna genom samverkan kan bidra till att stärka och utveckla kulturlivet i Lindesberg. "Ju fler som engagerar sig - desto starkare blir vår gemensamma röst".


Kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg

Nätverket Lindekultur startades hösten 2013 som ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun: "Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg".

Syftet med Nätverket Lindekultur:
Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.


Senaste dialogmötet följs upp av tre nya

I januari 2016 höll Nätverket Lindekultur ett dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen med Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor).

Efter frågor och diskussioner summerades mötet i tre frågor som bör drivas vidare - bland annat genom att samla tankar, idéer och förslag från kulturlivet genom Nätverket Lindekultur:

En kommunal kulturplan i Lindesberg: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivet och bäst dra nytta av den regionala kulturplanen?
En långsiktig lokalstrategi för kulturlivet i Lindesberg: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivets behov och dra nytta av det regionala kulturutbudet?
En kreativ och unik projektidé om vad Lindesberg kan erbjuda hela regionen: Vad bör den innehålla för att kunna få del av regionala utvecklingsmedel inom kulturområdet som finns för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur?


Tre dialogmöten i höst

September: Om kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun
Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte i september (tid och plats meddelas senare). I arbetet med det kulturpolitiska programmet ingår bland annat kartläggning av lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion.

Oktober: Om projektidén Kulturarv Bergslagen
Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte i oktober (tid och plats meddelas senare). Kulturarv Bergslagen är en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur.

November: Om kulturella och kreativa näringar
Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte i november (tid och plats meddelas senare). De kulturella och kreativa näringarna växer starkt i Sverige och kan bidra till att utveckla en kommun som Lindesberg.

  • För mer information om respektive tema på dialogmötena - skicka en intresseanmälan till info@lindekultur.se

Ämnen

Regioner


LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).  ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

Presskontakt

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Kulturnätverket i Lindesbergs kommun

Sluten grupp på Facebook

Relaterade nyheter