Sök projektstöd från Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj!
Sök projektstöd från Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj!

Pressmeddelande -

​Grön fond söker innovativa projektidéer

Nu finns nya chanser att söka stöd till projekt som lyfter fram de gröna näringarna. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond har förnyat bedömningskriterierna i årets utlysning.

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Detta genom att lämna bidrag till aktiviteter som är öppna för, eller riktade till, allmänheten.

Under tio år har stiftelsen prioriterat projekt som riktat sig till barn och ungdomar.

– Vi känner ett behov av förnyelse och vill rikta oss till en bredare målgrupp. Gärna med hjälp av innovativa projekt. Samhället förvandlas och det finns många nya forum för att dela och sprida kunskap till olika målgrupper. Det säger Mats Denninger, ordförande i stiftelsens beslutande nämnd.

Grundplåten till stipendiekassan kommer från Föreningen Lantbruksveckan, ett forum för samverkan, utveckling och kunskapsutbyte inom lantbrukarrörelsen, grundad år 1911. När föreningen avvecklades skänktes de miljoner föreningen hade i sin kassa till Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond.

– Det finns ett fortsatt behov av att lyfta fram vad de gröna näringarna bidrar med, i samhället och i människors vardag.

Fonden brukar årligen dela ut runt en halv miljon kronor, med ett tänkt bidragsspann på 100 000 till 400 000 kronor för ett enstaka projekt.

Årets ansökningar ska vara inne senast den 3 maj. Besked om tilldelning brukar lämnas någon månad senare. Därefter har projektägarna två år på sig för att genomföra och slutrapportera sina projekt.

– Vi ser med spänning fram emot årets skörd av ansökningar. Det skulle kännas bra om vi, genom beviljade projekt, kan bidra till att förverkliga något eller några av målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Exempel på innehåll och utfall av projekt som tidigare beviljats stöd av Svenska Lantbruksveckans fond finns i en nyproducerad folder. Där finns också mer information om vad nämnden vill prioritera då projektansökningar ska bedömas.

Länk till foldern

Kontakt:
Eva Pettersson
Akademisekreterare och vd, KSLA
08-54 54 77 02, 070-677 68 56

Om Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond:

Fonden har i uppdrag att främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, LRF, LRF Mjölk och SLU är representerade i fondens nämnd som bestämmer vilka projekt som ska få bidrag.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör 08-54547712