Gå direkt till innehåll
Projektet skapar långsiktigt samarbete mellan Sverige och Finland och stärker två redan framstående skogsnationer
Projektet skapar långsiktigt samarbete mellan Sverige och Finland och stärker två redan framstående skogsnationer

Pressmeddelande -

Ny omgång av Tandem Forest Values – 40 miljoner till skogsforskning i Finland och Sverige

Tandem Forest Values är ett projekt som riktar sig till forskare inom skogsområdet. I den andra utlysningen av forskningsmedel inom projektet finns cirka 40 miljoner kronor att söka för samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Ansökningar om forskningsmedel välkomnas till och med den 9 september.

– Syftet med projektet är att stärka och utveckla forskningssamverkan på skogs- och skogsindustriområdet mellan Finland och Sverige, säger Eva Pettersson, VD för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, en av de organisationer som är initiativtagare till projektet. Förra årets utlysning möttes av ett fantastiskt stort intresse från såväl finska som svenska universitet och forskningsinstitut; vi hoppas samma gäller för årets. 

Årets övergripande forskningsteman är skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande. En eller två forskare i varje land bildar ett konsortium som söker medel för ett gemensamt projekt. Forskare i både Finland och Sverige inbjuds nu att söka medel ur programmet. Projektet måste bygga på, eller leda till, ett aktivt samarbete mellan forskningsgrupper vid universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige inom något av de övergripande forskningsområdena.

Programmet är inriktat på att stötta yngre forskare och ledaren för konsortiet ska vara en forskare tidigt i karriären. Även i fjolårets utlysning, som var en stor framgång, var målet att stödja yngre forskare. Då beviljades tolv anslag för finansiering av lika många post-doctjänster. Dessa unga forskare har nu börjat arbeta i Finland och Sverige.

Initiativet till Tandem Forest Values togs av Kulturfonden för Sverige och Finland inför Finlands hundraårsjubileum 2017, då forskningsprogrammet var en gåva till Finland från Sverige. Till årets forskningssatsning bidrar Finland och Sverige med lika stora belopp. Finansiärer denna gång är Finlands Akademi, Forskningsrådet Formas, Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands jord- och skogsbruksministerium och Finlands miljöministerium.

Ansökningar skickas på engelska via KSLA:s elektroniska ansökningssystem via länken nedan. Ansökningarna måste vara inkomna till KSLA senast den 9 september 2019. Det slutliga beslutet om medel fattas av varje finansiär senast i december 2019.

Information om utlysningen och ansökningsprocessen finns på:https://www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/

MER INFORMATION
Eva Pettersson, KSLA: eva.pettersson@ksla.se, 08-54 54 77 02

Eva Ronquist, KSLA: eva.ronquist@ksla.se, 08-54 54 77 06

BAKGRUND
Projektet Tandem Forest Values var en gåva från Sverige till Finland i samband med 100-årsfirandet 2017. Projektet bestod då av 24 miljoner kronor att dela ut som forskningsanslag på skogsområdet. Ambitionen är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan länderna och ytterligare stärka två redan framstående skogsnationer.

Bakom den ursprungliga gåvan stod Sveriges regering och de svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som också administrerar projektet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör 08-54547712

Relaterade nyheter