Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Se seminarium om globala trender online!

Utvecklingen i världen har drastiskt förändrats under senare år genom att lokala grupper och organisationer har fått större inflytande och starkt ökat sin politisk medvetenhet och närvaro. Hör skarpa föredrag av internationellt verksamma personer. Dystert i början, hoppfullt på slutet, men hela tiden oerhört intressant. Får vi se en liknande utveckling i Sverige…?

Till seminariet Global trends – implications on the development and use of natural resources: http://www.ksla.se/aktivitet/global-trends/.

Klicka på ”Se aktiviteten online”.
Logga in uppe till höger, användarnamn: ksla, lösenord: ksla.
Välj ”View conferences” uppe till vänster.

Går också att ladda ner i din I-phone!

Ämnen

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712