Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Akademier och skandinavister står upp för digitaliseringen av det skriftliga kulturarvet

Sex kungliga akademier och drygt 30 internationella institutioner med ansvar för svensk litteratur och kultur skriver i ett brev till den svenska regeringen om betydelsen av offentlig finansiering för digitaliseringen av Sveriges skriftliga kulturarv.

Det finns en allmän enighet om att digitalisering av det litterära kulturarvet och av skriftliga källor till vår historia erbjuder helt nya möjligheter att förstå och omtolka vårt förflutna. Kungliga bibliotekets nya förslag till en nationell biblioteksstrategi, “Demokratins skattkammare”, presenterar starka argument för en offentlig finansiering av sådan verksamhet. Förslaget drar upp riktlinjerna för en permanent finansiering av Litteraturbanken och stöd för digitalisering av det nationella kunskapsarvet i böcker och tidningar. Nu ställer sig sex Kungliga akademier och drygt 30 internationella institutioner med ansvar för svensk litteratur och kultur bakom förslaget.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Presskontakt

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86
Karin Helander

Karin Helander

Presskontakt Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Presskontakt Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige