Gå direkt till innehåll
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Pressmeddelande -

Jonas Tallberg ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien förstärker sin kompetens med ledamoten Jonas Tallberg,  ​professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Som forskare har han framför allt ägnat sig åt frågor om makt, demokrati, effektivitet och legitimitet inom internationella organisationer. Jonas Tallberg kommer att bidra till Akademiens arbete med värdefulla kunskaper och erfarenheter inom statsvetenskap och internationell politikutveckling.

Jonas Tallberg (född 1971) har i sin aktuella forskning genomfört jämförelser mellan internationella organisationer inom olika politikområden och världsregioner. Sedan ca tio år leder han forskningsgruppen Global and Regional Governance vid Statsvetenskapliga institutionen i Stockholm. Jonas Tallberg disputerade i statsvetenskap år 1999 vid Lunds universitet med en avhandling om EU.

Professor Jonas Tallberg tog sitt inträde i Kungl. Vitterhetsakademien den 4 februari 2020 med föredraget Politik bortom nationalstaten: effektiv, demokratisk, legitim? Jonas Tallberg är invald som arbetade ledamot i den historisk-antikvariska klassen och ledamot nummer 521 sedan Akademien instiftades 1753.

Läs mer

Nyinvalda ledamöter i Kungl. Vitterhetsakademien

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige