Gå direkt till innehåll
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Johan Wingborg.
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Johan Wingborg.

Pressmeddelande -

Ola Sigurdson ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in Ola Sigurdson, Göteborgs universitet, som ny arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Ola Sigurdson, född 1966, är sedan 2008 professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Ola Sigurdsons forskning befinner sig i skärningspunkten mellan systematisk teologi och kontinental teoribildning.

Filosofi och teologi är centrala och sammankopplade ämnen i Sigurdsons forskning. Han har intresserat sig för vad det är att vara en kroppslig varelse, vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna tycka att något är roligt och hur rumsligheten påverkar vår existens. Andra centrala frågeställningar är hur litteratur, film och konst förhåller sig till teologi.

Utöver ett tjugotal monografier och antologier på svenska och engelska omfattar Ola Sigurdsons vetenskapliga produktion ett hundratal artiklar. Han är också aktiv som skribent i dagspress och kulturtidskrifter, under hösten bland annat i Svenska Dagbladet, Glänta och Arche.

Ola Sigurdson är aktuell med trebandsverket Gudomliga komedier (2021) om humor, subjektivitet och transcendens samt med antologin Marilynne Robinson and Theology (2021), publicerad av Kungl. Vitterhetsakademien.

Mer om Ola Sigurdsons forskning på Göteborgs universitets hemsida.

Läs mer på Vitterhetsakademiens hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige