Skip to main content

Taggar

Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket
Utgifter för vetenskaplig publicering: Universitet och högskolor 2017
Nationalbibliografin i siffror 2018

Nationalbibliografin i siffror 2018

Dokument   •   2019-04-23 08:58 CEST

Omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem
Utgifter för vetenskaplig publicering: Universitet och högskolor 2017
Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi
Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna – Bedömningskriterier och metod för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem
Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018
Digitalisering av audiovisuella samlingar

Digitalisering av audiovisuella samlingar

Dokument   •   2018-10-03 15:15 CEST

Bibliotek 2017

Bibliotek 2017

Dokument   •   2018-05-23 01:00 CEST

Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi
Nationalbibliografin i siffror 2017

Nationalbibliografin i siffror 2017

Dokument   •   2018-04-23 09:45 CEST

Profession, Utbildning, Forskning: Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
Plikten under lupp!

Plikten under lupp!

Dokument   •   2017-09-26 10:15 CEST

Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. BILAGA
Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering
Konferensprogram och inbjudan 13 september

Konferensprogram och inbjudan 13 september

Dokument   •   2017-08-28 09:03 CEST

Berättelser från KB hösten 2017: pdf-folder
På vetenskaplig grund? Vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter
Konferensinbjudan: Nationella strategins omvärldsrapport