Gå direkt till innehåll

Åke Hodell på Kungl. biblioteket

Tid 20 April 2006 18:00 – 18:00

Plats Kungl. bibliotekets hörsal

Torsdagen den 20 april kl. 18 i Kungl. bibliotekets hörsal Poeten på skjutbanan. Bengt af Klintberg, författare talar om Åke Hodell och hans verk. Ann Smith, poet, läser dikter av Åke Hodell. Exposé av Mats Lindström, tonsättare,över Åke Hodells ljudkonst från den bussiga generalen och rekryten till indianhövdingen Pontiac, kidnappad av General Motors. Material av Hodell ur bibliotekets handskriftsamling ställs ut. Fri entré. Vänligen, Catharina Melldahl Utställnings- och programsamordnare 463 4405

Kontakter

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Relaterat innehåll

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm