Gå direkt till innehåll

Livet i antiken och på KB

Tid 22 Februari 2007 18:00 – 18:00

Plats Kungl. biblioteket

Torsdagen den 22 februari kl. 18 Livet i antiken och på KB - Tore Janson, latinprofessor, språk- och litteraturvetare, talar om sin bok Romarinnor och romare och om hur han använt KB:s samlingar. Fri entré Catharina Melldahl Utställnings- och programsamordnare Kommunikationsstaben Kungl. biblioteket Post: Box 5039, 102 41 Stockholm Telefon: 08 463 44 05 Fax: 08 463 40 04 Mobil: 073 917 24 51 E-post: catharina.melldahl@kb.se www.kb.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Peter Axelsson

Peter Axelsson

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm