Gå direkt till innehåll

Vem får årets Selma Lagerlöfpris?

Tid 8 Maj 2006 11:00 – 11:00

Plats Kungl. bibliotekets hörsal

Den 8 maj kl. 11 i Kungl. bibliotekets hörsal tillkännager Stiftelsen för Selma Lagerlöfs litteraturpris vem som blir årets pristagare. Pristagaren närvarar och intervjuas. Alla intresserade välkomna! Catharina Melldahl Utställnings- och programsamordnare / Information secretary Kungl. biblioteket, National Library of Sweden Box 5039 SE-102 41 STOCKHOLM, Sweden +46 (0)8 463 44 05(direkt/direct) +46 (0)8 463 40 00 (växel/switchboard) +46 (0)8 463 40 04 (fax) +46 (0)73 917 24 51 (mobil/mobile)

Kontakter

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Relaterat innehåll

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm