Gå direkt till innehåll
Forskare och forskarstudenter kan fortsätta studera film, musik, radio och tv på distans.
Forskare och forskarstudenter kan fortsätta studera film, musik, radio och tv på distans.

Pressmeddelande -

Fjärraccess till audiovisuellt material under hela 2022

Forskare kan fortsätta studera film, musik, radio och tv i Kungliga bibliotekets (KB) samlingar på distans. Det är möjligt tack vare ett avtal med upphovsrättsorganisationen Copyswede, som ersätter det tillfälliga avtal som tecknades i början av coronapandemin.

Av upphovsrättsskäl var det tidigare nödvändigt att ta del av KB:s audiovisuella samlingar på plats i Stockholm, eller att beställa fjärrlån till ett annat bibliotek. Men i samband med pandemin tecknade KB ett avtal med Copyswede, som innebar att forskare kan strömma filerna online. Det nya avtalet gör så att alla forskare och forskarstudenter, oavsett var de befinner sig i Sverige, även i fortsättningen kan studera materialet på distans.

– Fjärraccessen till våra audiovisuella samlingar har varit väldigt uppskattad under pandemin. Vi är därför glada att kunna fortsätta vår samverkan med Copyswede även bortom det tillfälliga avtalet, säger Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd på KB.

Avtalet som tecknades under förra året gällde endast forskare vid svenska universitet och högskolor. Nu omfattas även de som bedriver forskning vid en statlig myndighet eller ett statligt forskningsinstitut. 

Fjärraccessen är knuten till material i KB:s tjänst Svensk mediedatabas (SMDB), som bland annat innehåller film och musik samt radio- och tv-sändningar. Tillgången gäller för material som är relevant för beställarens forskning.

I dagsläget gäller fjärraccessen till 31 december 2022.

Mer information
Läs mer om fjärraccess på KB:s webbplats.
Vid frågor, kontakta oss gärna på adressen info@kb.se.

Ämnen

TaggarKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Jo Barker

Jo Barker

Presskontakt Tillförordnad enhetschef för Kommunikation 070-007 31 74

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm