Gå direkt till innehåll
Love Börjeson, verksamhetsledare för KB:s nya labb för datadriven forskning. Foto: privat.
Love Börjeson, verksamhetsledare för KB:s nya labb för datadriven forskning. Foto: privat.

Pressmeddelande -

Forskare med språkteknologisk inriktning leder KB:s nya datalabb

Love Börjeson blir verksamhetsledare för Kungliga bibliotekets (KB) nystartade labb för datadriven forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Love kommer närmast från en tjänst som senioranalytiker på Hyresgästföreningen, där han har byggt upp deras forskningsverksamhet. Han har även en forskartjänst vid Handelshögskolans Institute for Research (SIR) i Stockholm.

Love Börjeson har en bakgrund som Postdoctoral Fellow inom Computational Social Science vid Stanford University, där han bedrev språkteknologisk forskning med olika tillämpningar inom kunskapssociologi. Han doktorerade i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 2012, med en avhandling som använder bibliometriska och språkteknologiska metoder för att undersöka begreppen förtroende, svek och kontroll.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Love Börjeson som verksamhetsledare för KB:s nystartade datalabb. Våra samlingar utgör en mycket viktig källa för datadriven forskning och genom satsningen vill vi bygga upp en robust och framtidssäkrad verksamhet, säger avdelningschef Eva-Lis Green.

Till en början är verksamheten en infrastruktur för forskare som vill utföra datorstödda analyser på KB:s digitala samlingar. Denna grund ska sedan kunna användas för forskning med datorstödd text-, ljud- och bildanalys som metod. Det gäller även material med ursprung utanför KB:s samlingar.

– Att få bygga upp och leda ett digitalt labb vid Kungliga biblioteket är ett drömjobb. Resurserna vid KB – i form av kompetens och samlingar – är helt fantastiska. Samtidigt är det en utmaning att modellera och representera samlingarna på ett sätt som gör dem relevanta i en humanistisk och samhällsvetenskaplig kontext, säger Love Börjeson.

Love Börjeson tillträder tjänsten som verksamhetsledare i mitten på maj.

FAKTA: Datadriven forskning
Utmärkande för datadriven forskning är att den efterfrågar tillgång till stora sammanlänkade datamängder i form av dataset. Det kan ställas i motsats till forskning på enskilda digitala objekt.

En nyligen genomförd förstudie belyser hur KB kan möta de växande förväntningarna på att bedriva datadriven forskning. Förstudien, som publicerades i oktober 2018, genomfördes med stöd av Riksbankens jubileumsfond och går att ladda ner via den här länken.

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan (2016/17:50) lyfter regeringen fram betydelsen av att bibliotek, arkiv och museer främjar datadriven forskning genom att ge tillgång till material i digital form.

Mer information
Eva-Lis Green, chef för Avdelningen för digitala samlingar
eva-lis.Green@kb.se
070-007 30 24

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm