Gå direkt till innehåll
Forskning om science fiction-fanzines får årets Klemmingstipendium

Pressmeddelande -

Forskning om science fiction-fanzines får årets Klemmingstipendium

Jerry Määttä, fil. dr i litteraturvetenskap, har beviljats årets Klemmingstipendium på 50 000 kr från Kungliga biblioteket. Han får stipendiet för sitt projekt "Svenska science fiction-fanzines, ca 1970–1990: bibliografi, funktioner, uttrycksformer".

Motiveringen lyder: "En vetenskapligt stringent ansökan med realistisk plan för genomförandet rörande en spännande och underutnyttjad materialkategori som förtjänar ökad uppmärksamhet."

Ett fanzine är en enkelt framställd amatörpublikation som i första hand är tänkt för en liten läsekrets med ett gemensamt, men i allmänhetens ögon smalt intresse. Årets Klemmingstipendiat Jerry Määttä studerar de svenska science fiction-fanzinens särart, funktioner och uttrycksformer.

Projektet är tänkt att resultera i en bibliografi över de viktigaste svenska science fiction-fanzinen från 1970- och 1980-talet. Syftet är även att studera fanzinen som ett uttryck för en fördigital gemenskap (community) liknande den som digitala medier (e-postlistor, webbforum och sociala medier) senare lanserade för en bredare allmänhet.

Ansökningarna i årets utlysning har bedömts av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet, tf. avdelningschef Miriam Nauri, KB, samt docent Jonas Nordin, KB.

Mer information och kontakt:
Besök Jerry Määttäs webbsida på Uppsala universitet

Klemmingstipendiet ska möjliggöra forskning och studier inom områdena bibliografi och svensk bok- och bibliotekshistoria, dock med visst företräde för forskning och studier i anslutning till Kungliga bibliotekets samlingar.

Foto: Mikael Wallerstedt

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm