Gå direkt till innehåll
Forskning om science fiction-fanzines får årets Klemmingstipendium

Pressmeddelande -

Forskning om science fiction-fanzines får årets Klemmingstipendium

Jerry Määttä, fil. dr i litteraturvetenskap, har beviljats årets Klemmingstipendium på 50 000 kr från Kungliga biblioteket. Han får stipendiet för sitt projekt "Svenska science fiction-fanzines, ca 1970–1990: bibliografi, funktioner, uttrycksformer".

Motiveringen lyder: "En vetenskapligt stringent ansökan med realistisk plan för genomförandet rörande en spännande och underutnyttjad materialkategori som förtjänar ökad uppmärksamhet."

Ett fanzine är en enkelt framställd amatörpublikation som i första hand är tänkt för en liten läsekrets med ett gemensamt, men i allmänhetens ögon smalt intresse. Årets Klemmingstipendiat Jerry Määttä studerar de svenska science fiction-fanzinens särart, funktioner och uttrycksformer.

Projektet är tänkt att resultera i en bibliografi över de viktigaste svenska science fiction-fanzinen från 1970- och 1980-talet. Syftet är även att studera fanzinen som ett uttryck för en fördigital gemenskap (community) liknande den som digitala medier (e-postlistor, webbforum och sociala medier) senare lanserade för en bredare allmänhet.

Ansökningarna i årets utlysning har bedömts av docent Erika Kihlman, Stockholms universitet, tf. avdelningschef Miriam Nauri, KB, samt docent Jonas Nordin, KB.

Mer information och kontakt:
Besök Jerry Määttäs webbsida på Uppsala universitet

Klemmingstipendiet ska möjliggöra forskning och studier inom områdena bibliografi och svensk bok- och bibliotekshistoria, dock med visst företräde för forskning och studier i anslutning till Kungliga bibliotekets samlingar.

Foto: Mikael Wallerstedt

Ämnen

TaggarKungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.

Presskontakt

Anette Lindh

Anette Lindh

Kommunikatör 010-709 30 74