Gå direkt till innehåll
Fyra av tio kommuner har aktuell biblioteksplan

Pressmeddelande -

Fyra av tio kommuner har aktuell biblioteksplan

Kungl. biblioteket, KB, har gjort en översikt av de kommunala biblioteksplanernas aktualitet. Sammanställningen är gjort utifrån planernas start och slutdatum och visar att 39 procent av landets 290 kommuner har en aktuell biblioteksplan som inte passerat slutdatum eller har en plan utan slutdatum som inte är äldre än tre år. Det är en förbättring med fem procentenheter sedan föregående mätning 2013 då motsvarande resultat var 34 procent.

År 2013 kom den nya bibliotekslagen som innehåller flera nya krav som bland annat folkbiblioteken ska följa. Bibliotekslagen borde därför ha påverkat hur biblioteksplanerna är utformade. Sedan den nya lagen trädde i kraft har 29 procent av kommunerna antagit en biblioteksplan år 2013 eller senare.

Fortfarande saknar 10 procent av landets kommuner en biblioteksplan trots att det sedan 2005 är lagstadgat att alla kommuner ska ha en sådan.

Sammanställningen presenteras i skriften ”Biblioteksplanernas aktualitet 2015” som kan hämtas hem som pdf-fil här. De kommunala biblioteksplanerna nås via denna länk.

Relaterade länkar

Ämnen

KategorierKungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.

Kontakter

Cecilia Ranemo

Cecilia Ranemo

Statistikansvarig officiell biblioteksstatistik 010-709 36 39

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm