Gå direkt till innehåll
Höstens föreläsningar på KB drar igång den 22 september. I år sänds alla evenemangen digitalt.
Höstens föreläsningar på KB drar igång den 22 september. I år sänds alla evenemangen digitalt.

Pressmeddelande -

Höstens föreläsningar: Dag Hammarskjöld, ljudböcker och postorder

Välkommen till höstens evenemang på Kungliga biblioteket (KB)! Den 22 september startar serien Berättelser från KB med en föreläsning om Dag Hammarskjöld. Sedan följer ytterligare sex onsdagar, då vi bland annat får veta mer om postorderns historia, pressens rapportering om rasism och filmiska skildringar av Göteborg. 

Tid: Onsdagar, 17.30–18.30
Plats: 
Alla föreläsningar sänds digitalt. Från och med 6 oktober är det även möjligt att ta del av evenemangen på plats i Kungliga biblioteket. För aktuell information och länkar till sändningen, besök respektive programpunkt i kalendariet på KB:s webbplats.

PROGRAM

22/9
Gåtan Hammarskjöld – hans personlighet och mystiska död
Nyheten att FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommit i en flygkrasch utanför Ndola, natten till den 18 september 1961, chockade omvärlden. Tidigare utredningar pekade mot att kraschen var en olyckshändelse, men detta har ifrågasatts alltmer. Ove Bring redogör för de senaste turerna kring händelsen: var det ett hot eller en yttre attack som orsakade haveriet?

Dag Hammarskjölds samling i Kungliga biblioteket upptogs som Världsminne (Memory of the World) av Unesco 2017.

Ove Bring är professor emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan samt författare till Gåtan Hammarskjöld: berättelsen om flygkraschen i Ndola (2020).

6/10
Att läsa med öronen – ljudbokens genombrott

Bokförsäljningen i Sverige ökar, vilket till stor del beror på att allt fler strömmar ljudböcker via mobilen. Mer än en miljon svenskar läser nu på detta sätt. Hur påverkas författare och läsare av den här utvecklingen? Och vad händer med litteraturen? Jerry Määttä och Julia Pennlert samtalar utifrån antologin Från Strindberg till Storytel: korskopplingar mellan ljud och litteratur (2021).

Jerry Määttä
är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Stockholms universitet.
Julia Pennlert
är fil.dr i litteraturvetenskap, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås.

20/10
Axel Törneman, återupptäckt pionjär
Modernisten Axel Törneman var en av Sveriges mest kända konstnärer i sin samtid. Anita Theorell lyfter fram hans liv och verk i den första biografin om konstnären, Axel Törneman 1880-1925: pionjär i brytningstid (2021). På Kungliga biblioteket finns Törnemans samling med brev, skissböcker, pressklipp och fotografier. Utifrån ett antal bilder ur boken berättar Theorell om Törnemans bildskapande och arbetet med hans arkiv.

Anita Theorell är fil.dr i konstvetenskap och före detta konstintendent på Kulturhuset i Stockholm.

3/11
Göteborg på film
Hur har bilden av Göteborg och stadens invånare konstruerats på vita duken? I avhandlingen Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 (2021) analyserar filmvetaren Erik Florin Persson ett femtontal reklam- och informationsfilmer om Göteborg som producerats på beställning av kommunen. Detta får vi veta mer om i kvällens föreläsning, som även belyser hur beställningsfilmer kan fungera som historiskt källmaterial.

Erik Florin Persson är fil.dr i filmvetenskap vid Göteborgs universitet.

17/11
Frågor om ras och rasism i efterkrigstidens Sverige
Utifrån tusentals artiklar i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas har Tobias Hübinette granskat den svenska pressens rapportering om frågor som rör ras och rasism. Föreläsningen tar avstamp i 1940-talets diskriminering av svarta amerikaner på svenska hotell och restauranger och slutar med raggarkravallerna i Södertälje 1977, som främst drabbade assyrier och syrianer.

Tobias Hübinette är docent i interkulturell pedagogik, verksam vid Karlstads universitet och författare till Svensk rasism under efterkrigstiden: Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1944–1977 (2021).

1/12
Postorderkataloger som tidsspegel
Det tidiga 1900-talets postorderkataloger knöt samman lokalsamhällen med den framväxande moderna världen. Samtidigt speglar de sin tids vardagsliv och de föreställningar som präglade samhället. Charlotte Nilsson berättar om konsumtionssamhällets framväxt med utgångspunkt i sin avhandling En förbindelse med en större värld: postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (2020).

Charlotte Nilsson är fil.dr i mediehistoria, verksam vid Lunds universitet.

15/12
Resa i tid och Rom – i guideböckernas fotspår
Vi reser till Rom med utgångspunkt i guideböcker och reseskildringar från olika tidevarv. Vad hade forna tiders resenärer för bild av den eviga staden? Hur rörde de sig där, med eller utan guidebokens hjälp? Särskilt uppmärksammas en resedagbok av adelsmannen Mårten Törnhielm, som besökte Rom på 1680-talet och träffade drottning Kristina.

Anna Blennow är docent i latin vid Göteborgs universitet och författare till Guide till det medeltida Rom (2020).

Obs! Det här evenemanget sker i Roggeborgen, Strängnäs. Det kommer även att sändas digitalt. Läs mer på KB:s webbplats.

KONTAKT
Vid frågor, vänligen hör av dig till program@kb.se.

Ämnen

TaggarKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Jo Barker

Jo Barker

Presskontakt Tillförordnad enhetschef för Kommunikation 070-007 31 74

Relaterade nyheter

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm