Skip to main content

Inbjudan: Biografier, yttrandefrihet och självförverkligande – livsberättelser ur nationalbibliografin

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 13:31 CEST

En av Kungliga bibliotekets (KB) uppgifter är att ta fram den svenska nationalbibliografin, det vill säga en sammanställning av den svenska bokutgivningen. Den 20 april bjuder KB in till ett seminarium på temat livsberättelser ur 2015 års utgivning.

Livsberättelser är ett samhällsfenomen som tydligt avspeglas i den svenska bokutgivningen och som har ökat under senare år. Med "livsberättelser" menas såväl biografier och memoarer som publicerade brev, dagböcker och släktberättelser. 

Inför Unesco:s världsboksdag (23 april) ordnar Kungliga biblioteket därför ett seminarium på detta tema. Seminariet tar upp forskning om livsberättelser, livsberättelser på sociala medier, samt självbiografisk skönlitteratur.

Bland de inbjudna talarna finns litteraturvetaren Lisbeth Larsson, författaren Agneta Pleijel och journalisten Mats Ahlsén.

Evenemanget är en del i Utgivningspuls 2015, som är Kungliga bibliotekets utvecklingsarbete med att visualisera den svenska nationalbibliografin. Under eftermiddagen presenteras dessutom statistik över förra årets svenska utgivning – även den med särskilt fokus på livsberättelser.

Anmäl gärna att du kommer till program@kb.se

Media är varmt välkomna att delta under seminariet.

Tid:
20 april, klockan 15.00–18.00

Plats:
Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm

PROGRAM

15:00–15:10 
Inledning
Miriam Nauri, chef för Avdelningen för fysiska samlingar på KB, inleder och är dagens moderator.

15:10–15:30
Forskning om Livsberättelser
Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.
Lisbeth Larsson presenterar forskningsområdet Livsberättelser och arbetet med upprättandet av bibliografin Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1980.

15:30–15:50
Livsberättelser på internet
Christian Lenemark, fil dr. i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.
I takt med den digitala utvecklingen har den traditionellt tryckta livsberättelsen förmedlad genom självbiografier och biografier tagit sig nya vägar på internet, i bloggar, på hemsidor och på sociala medier som Facebook och Twitter. Vad händer med livsberättelsen när den tar form i dessa nya medier?

15:50–16:10 
Visuellt berättande – analogt och digitalt
Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign, Mälardalens högskola.
Visuellt berättande är vanligtvis någon form av seriell framställning kombinerad med text som förstärker berättelsen eller stödjer tolkningen av de visuella framställningarna. Presentationen fokuserar på förutsättningarna för detta berättande.

16:10–16:30 
Livsberättelser i nationalbibliografins data
Ylva Sommerland, handläggare på Enheten för nationalbibliografin, KB.
Kungliga biblioteket har i uppdrag att ta fram den svenska nationalbibliografin, det vill säga en sammanställning över den svenska utgivningen. År 2015 startade Utgivningspuls 2015 – ett utvecklingsarbete med att visualisera den svenska nationalbibliografin.

16:30–17:00
Paus
Bokutställningen Livsberättelser ur nationalbibliografin finns tillgänglig i mingelområdet utanför hörsalen under eftermiddagen.

17:00–17:20
Minnen – en källa till personliga berättelser
Sven Rentzhog, avdelningschef, Nya Medier på Nordiska museet.
Minnen är en helt ny plattform för insamling, förvaltning och tillgängliggörande av immateriellt kulturarv.

17:20–17:40
Spådomen – en flickas memoarer
Agneta Pleijel, litteraturhistoriker, litteraturkritiker under många år och sedan början av 1980-talet skönlitterär författare (dramatik, filmmanus, poesi och romaner).
I många av sina romaner använder Agneta Pleijel självbiografiskt stoff. I sin presentation utgår hon från sin självbiografiska roman Spådomen – en flickas memoarer.

17:40–18:00
Dialog med icke närvarande – om rätten att blottlägga
Mats Ahlsén, journalist och författare.
Axel var idiot är en biografi skriven på lättläst svenska om Axel Bergman. Han föddes i en statarstuga 1903 och levde större delen av sitt liv undangömd på institutioner. Boken följer hans liv från idiot till utvecklingsstörd, genom medicinska experiment, svält och hårdhänt behandling.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.