Gå direkt till innehåll
Genom KB-labb blir bibliotekets digitala samlingar tillgängliga i strukturerad och kvantitativ form.
Genom KB-labb blir bibliotekets digitala samlingar tillgängliga i strukturerad och kvantitativ form.

Pressmeddelande -

KB fortsätter satsningen på datadriven forskning

Kungliga bibliotekets (KB) satsning på datadriven forskning och artificiell intelligens har varit framgångsrik. Nu blir KB-labb en permanent verksamhet. Därmed kan forskare fortsätta göra storskaliga analyser av bibliotekets digitala samlingar – och KB kan fortsätta utvecklas som en viktig infrastruktur på området.

KB-labb är en infrastruktur för datadriven forskning och en kreativ utvecklingsmiljö för artificiell intelligens. Labbet startades 2019 som ett tidsbegränsat projekt under två år. Nu har projektet utvärderats internt på KB och externt av Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i resultaten har riksbibliotekarie Karin Grönvall beslutat att verksamheten blir permanent från och med den 1 september 2021.

– Utvärderingen bekräftar att KB-labb har blivit en framgång och svarat mot ett ökat behov av forskning på stora datamängder. Vi har också sett att labbet bidrar till samhällsnytta inom både offentlig och privat sektor. Det är därför naturligt att KB-labb nu övergår till permanent verksamhet, säger Karin Grönvall.

Sedan starten har KB-labb bland annat utvecklat ”KB-BERT”, en så kallad språkmodell som tränats på stora mängder text ur bibliotekets samlingar för att få en djup förståelse av svenska språket. Flera forskare och forskargrupper har även inlett samarbeten med KB-labb, för att exempelvis göra storskaliga analyser av text från svenska dagstidningar.

– Jag hoppas att nationalbiblioteket ska fortsätta ligga i framkant i bygget av framtidens nationella och internationella infrastruktur för forskning. Dessutom har KB-labb en viktig roll att spela i vår egen verksamhetsutveckling när det gäller metadata och digitalisering, säger Karin Grönvall.

Fakta: KB-labb
KB-labb stödjer forskning på stora datamängder genom att ge metodstöd, beräkningsresurser samt tillgång till KB:s samlingar i form av dataset. Målgruppen är främst verksamma inom högre utbildning och forskning. Labbet samverkar både nationellt och internationellt med andra labbmiljöer inom digital humaniora, artificiell intelligens och maskininlärning.
Läs mer på KB:s webbplats

Ladda ner den externa utvärderingen
Mats Fridlund, biträdande föreståndare för Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet, har utvärderat KB-labbs verksamhet under de två första åren.
Utvärdering av KB-labb (pdf)

Kontaktinformation
Eva-Lis Green, senior rådgivare
eva-lis.green@kb.se

010-709 30 24

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm