Gå direkt till innehåll
Christer Karlsson och Oskar Laurin. Foto: Anders Lennver, Umeå universitetsbibliotek / Anna Molander
Christer Karlsson och Oskar Laurin. Foto: Anders Lennver, Umeå universitetsbibliotek / Anna Molander

Pressmeddelande -

​KB rekryterar chefer från Umeå universitet och Region Stockholm

Kungliga biblioteket (KB) genomför just nu ett stort förnyelsearbete. I dagarna blev rekryteringen av två nyckelpersoner i den nya organisationen klar. Christer Karlsson, Umeå, blir avdelningschef för Bevarande och digitalisering och Oskar Laurin, Stockholm, tar rollen som enhetschef för Bibliotekssamverkan.

För att möta den digitala transformationen förnyar och utvecklar KB sin organisation. Fokus ligger på användarnas behov och på att bättre matcha forskningens och omvärldens förväntningar. I flera av våra uppdrag samarbetar vi med bibliotek och andra aktörer i hela landet. Framöver vill vi samverka ännu mer aktivt med bibliotekssektorn, forskarvärlden och övriga intressenter.

För framtidens kulturarv

Den 1 mars börjar Christer Karlsson som avdelningschef för Bevarande och digitalisering, och kommer även att ingå i KB:s ledningsgrupp. Christer är i dag ställföreträdande överbibliotekarie och avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek. Han har arbetat på Umeå universitet i 30 år. De senaste 10 åren har han haft olika ledande befattningar vid universitetsbiblioteket och innan dess undervisade han i historia och biblioteks- och informationsvetenskap.

– Jag ser fram emot att tillsammans med KB:s kunniga medarbetare utveckla processerna för långsiktigt bevarande och ett platsoberoende tillgängliggörande av det kulturarv som finns och samlas in på KB. Genom digitalisering kan materialet tillhandahållas för gamla och nya användare över hela landet, säger Christer Karlsson.

– Jag är mycket glad att Christer Karlsson tackat ja till att leda KB:s nya avdelning Bevarande och digitalisering. Han har god förankring i bibliotekssektorn, mycket kunskap inom området och stort intresse för att utveckla arbetsformer och samarbeten. Christer är rätt person att ta sig an digitaliseringen och bevarandet av framtidens kulturarv, tillsammans med enhetschefer och medarbetare vid avdelningen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Avdelningen för bevarande och digitalisering
Avdelningen ansvarar bland annat för att öka tillgången till KB:s samlingar genom en högre digitaliserings- och migreringstakt. Här tar KB ett samlat grepp kring dessa frågor oavsett medietyp. Avdelningen är en viktig del i vår vision om att mer ska digitaliseras och vara digitalt tillgängligt.

Ökat fokus på samverkan

KB främjar samverkan och har en nationell överblick av det svenska biblioteksväsendet. Uppdraget kräver samarbete med bibliotek, kommuner, regioner och andra aktörer i hela landet. Med ett ökat ekonomiskt tryck på hela den offentliga sektorn kommer samverkan mellan kommunal, regional och statlig biblioteksverksamhet att bli ännu viktigare framöver. Därför ser KB ett behov av att fördjupa samverkan och att i partnerskap med sektorn vässa vår roll som biblioteksmyndighet.

KB rekryterar nu Oskar Laurin som enhetschef för Bibliotekssamverkan. Han kommer närmast från en tjänst som chef för Regionbibliotek Stockholm, och har tidigare även varit chef för Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek. Oskar tillträder den 22 mars.

– Rekryteringen av Oskar Laurin är viktig för KB:s arbete framåt. Han har chefserfarenhet från både kommunal och regional biblioteksverksamhet och dessutom från arbete med digital tjänsteutveckling. Det är erfarenheter som ökar våra förutsättningar att möta de olika bibliotekstypernas behov, säger Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd.

– Jag ser fram emot ett spännande och utmanande uppdrag som rymmer många möjligheter. Sektorn behöver ta ett gemensamt kliv framåt inom flera områden och jag hoppas kunna bidra till att det blir så, säger Oskar Laurin.

Enheten för bibliotekssamverkan
Enheten ansvarar för att ha nationell överblick över, och främja samverkan inom, det allmänna biblioteksväsendet. I det ingår bland annat samverkan och partnerskap kring nationella tjänster som Libris samt uppföljning av kommuners och regioners biblioteksplaner. Enheten ansvarar också för kontinuerlig dialog med företrädare för alla bibliotekstyper och andra intressenter inom sektorn. Vidare ingår ansvar för KB:s bidrag till kultursamverkansmodellen.

Kontaktuppgifter

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
070-007 36 00

Anja Dahlstedt, avdelningschef 
070-007 31 86

Christer Karlsson
070-548 98 84

Oskar Laurin
072-733 79 09

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm