Gå direkt till innehåll
Foto: Per & Per Fotograf AB
Foto: Per & Per Fotograf AB

Pressmeddelande -

Nytt uppdrag om sats­ning på natio­nel­la minori­teters bibli­o­tek

Kungliga biblioteket (KB) får i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek.

– Det här är ett mycket välkommet uppdrag, som följer förslaget till nationell biblioteksstrategi som KB överlämnade till regeringen våren 2019. Vi har redan under mer än ett år haft ett förberedelsearbete tillsammans med de olika grupperna. Nu ser vi fram emot att tillsammans förverkliga det vi diskuterat, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Enligt uppdraget ska KB genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Uppdraget innefattar Judiska biblioteket (jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom ett samarbete med Sametinget.

I uppdraget ingår bland annat att biblioteken ska vara ett stöd för landets kommuner och främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

I dag finns inget motsvarande bibliotek för romani chib som för de övriga nationella minoritetsspråken. Därför bör KB särskilt se över hur man kan etablera en biblioteksverksamhet för språket.

I januari inleder KB en dialog om dessa frågor med de nationella minoriteternas bibliotek samt med representanter för romani chib.

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lars Ilshammar

Lars Ilshammar

Biträdande riksbibliotekarie 070-007 33 69

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm