Gå direkt till innehåll
Rotundan på Stockholms stadsbibliotek – ett av 40 bibliotek i organisationen som nu är med i Librissamarbetet. Foto: Stockholms stadsbibliotek
Rotundan på Stockholms stadsbibliotek – ett av 40 bibliotek i organisationen som nu är med i Librissamarbetet. Foto: Stockholms stadsbibliotek

Pressmeddelande -

​Stockholms stadsbibliotek går med i Libris

Stockholms stadsbibliotek går med i samarbetet med bibliotekskatalogen Libris. Därmed bidrar nu alla stora folkbibliotek till utvecklingen av den nationella katalogen.

Libris är en nationell katalog med över 10 miljoner poster som beskriver böcker, tidningar, tidskrifter och bilder på bibliotek i hela landet. Katalogen bygger till stor del på samarbete mellan biblioteken. Det arbete som utförs av ett bibliotek kommer alla bibliotek tillgodo och katalogposterna är fritt tillgängliga.

I och med att Stockholms stadsbibliotek går med i Libris är alla stora folkbiblioteksorganisationer med i samarbetet.

– Det är mycket glädjande att Sverige största folkbiblioteksorganisation, Stockholms stadsbibliotek, väljer att bli en del av Librissamarbetet. Genom att vi är många bibliotek som arbetar tillsammans kan vi effektivisera arbetet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Libris omfattar sedan länge de svenska universitets- och högskolebiblioteken. Allt fler folkbibliotek väljer också att ansluta sig. Att Stockholms stadsbibliotek nu går med är ett viktigt steg i att utveckla samarbetet.

– Librissamarbetet gör att vi inom biblioteksväsendet kan samverka för att skapa tjänster som kommer alla till nytta. Det är rationellt, det är effektivt och tillgängliggör bibliotekens resurser för fler. För Stockholms stadsbibliotek blir det också ett sätt att stärka kompetensen i metadatafrågor, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Under 2018 driftsatte Kungliga biblioteket nya Libris, som bygger på Bibframe 2.0 och öppna länkade data. På så vis blir katalogens innehåll begripligt även för resten av internet. Det skapar nya vägar in till biblioteken och lyfter fram deras information på ett nytt sätt.

Kontaktinformation:

Anna Berggren, Libriskoordinator
anna.berggren@kb.se
070-007 36 11

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie
daniel.forsman@stockholm.se
076-123 11 11

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm