Gå direkt till innehåll
I dag återvänder tio stulna böcker till KB, tack vare en generös donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare. Foto: Jens Östman/KB
I dag återvänder tio stulna böcker till KB, tack vare en generös donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare. Foto: Jens Östman/KB

Pressmeddelande -

Tio stulna böcker återvänder till Kungliga biblioteket

Mellan 1995 och 2004 stals 62 äldre och mycket värdefulla böcker från Kungliga biblioteket (KB) av den dåvarande handskriftschefen. I dag kan tio av dem återbördas till KB, tack vare en generös donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare innan de införlivades i bibliotekets samlingar.

De omfattande stölderna från KB är välkända för många. Medieintresset har varit stort och brotten har även skildrats i dokumentärer och fiktion. För biblioteket var händelsen en tragedi och stölden av de 62 böckerna – som bär på hundratals år av historia – en stor förlust för det gemensamma kulturarvet.

Efter att stölderna uppdagades 2004 bedrev polisen en förundersökning, men ärendet lades ner två år senare. Först 2011 kunde KB lokalisera och få hem den första av böckerna, Cornelis van Wytfliets atlas från 1597. I samband med det publicerade KB även en lista över samtliga stulna böcker på vår webbplats, med den tydliga uppmaningen: Hjälp oss att hitta böckerna!

Den uppmaningen har Tomas Söderblom, disputerad historiker och framgångsrik entreprenör, nu tagit på allvar. Han kontaktade KB och tog initiativ till att donera tio av de stulna böckerna, som i dag kan återbördas till biblioteket.

”En fantastisk dag för kulturen och samhället”

– Det här är en fantastisk dag, inte bara för KB utan för hela kulturen och samhället. Vi har alla fått en del av vår historia åter. Detta är ett stort genombrott i ett långt och mödosamt sökande. Vi är otroligt tacksamma för den generösa hjälp vi har fått i återbördandet av de tio böckerna, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Greger Bergvall, bibliotekarie på KB, har under det senaste decenniet arbetat med att söka efter de stulna böckerna:

– Jag har flera gånger lekt med tanken på att ytterligare en eller två böcker skulle kunna återvända hem. Att tio av de mest prioriterade böckerna nu återbördas samtidigt är nästan mer än man kan ta in. Bland dem finns förstaupplagor, handkolorerade lyxutgåvor, berättelser om den första världsomseglingen och de första teleskopen, den äldsta boken som stals, kungliga böcker och andra betydande provenienser.

Sökandet går vidare

Nu kommer de tio böckerna att åter ta plats i KB:s underjordiska magasin. Tidigare har ytterligare sju böcker återbördats, vilket innebär att sammanlagt 17 av de 62 stulna verken är tillbaka i biblioteket.

– Vårt arbete med att hitta de återstående böckerna fortsätter. Det är viktigt att de på nytt blir en del av vårt gemensamma kulturarv och tillgängliga för forskning, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Mer information

DE TIO ÅTERBÖRDADE BÖCKERNA

1. Papin

 • Papin, Heinrich. Bildliche Darstellung der k.k. oesterreichischen Armee. Wien, [1820].
 • Såld av Ketterer Kunst 28/29 maj 1999, post 1212.
 • Köptes av en engelsk handlare i London.
 • Sällsynt verk med över 50 handkolorerade litografiska uniformsplanscher från den österrikiska armén.
 • Detta verk har tidigare tillhört kung Karl XV och kom till KB 1873.

  2. Goethe

  • Goethe, Johan Wolfgang von. Das römische Carneval. Weimar und Gotha, C. W. Ettinger, 1789.
  • Såld av F. Dörling 18/19 nov 1996, post 1512.
  • Köptes av en tysk handlare i Berlin. Hamnade senare hos en tysk samlare.
  • Innehåller 20 handkolorerade kopparsnitt.
  • En förstaupplaga på endast 250 ex.
  • Tillhörde Fredrik Vult von Steijerns Goethesamling. Testamentarisk gåva 1915 och överförd till KB 1929.
  • Denna Goethesamling är mycket imponerande och innehåller runt 4500 titlar. Den var på sin tid den näst största privata samlingen över Goethelitteratur i hela världen. Endast Anton Kippenbergs samling i Leipzig var större.

  3. Brand

  • Brand, [Johann] Christian. Zeichnungen nach dem gemeinen Volke besonders der Kaufruf in Wien. Wien, [1780-talet].
  • Såld av Ketterer Kunst 28/29 maj 1999, post 1218.
  • Köpt av en amerikansk samlare. Hamnade senare hos en österrikisk handlare i Wien.
  • Detta är den sällsynta tredje utgåvan och den mest omfångsrika. En handkolorerad lyxutgåva med 38
   helsidesgravyrer. Föreställande olika gatuförsäljare i Wien.
  • Denna bok har tidigare tillhört Karl XIII (1748-1818) och ingått i hans bibliotek på Rosersbergs slott
  • Kom till KB 1873 genom förvärv av Karl XV:s boksamlingar.

  4. Zahn

  • Zahn, Joannes. Oculus artificialis teledioptricus, sive telescopium, ex abditis rerum naturalium et artificialium principiis protractum nova methodo, eaque solida explicatum ac comprimis è triplici fundamento physico seu naturali, mathematico dioptrico et mechanico, seu practico stabilitum... Norimbergae, 1702.
  • Såld av Ketterer Kunst 21/22 maj 2001, post 441.
  • Köptes av en engelsk handlare i London.
  • Bok om astronomi och den första fullständiga berättelsen om de tidiga mikroskopen med 81 graverade illustrationer.
  • Förtecknad för första gången i KB:s handskrivna bokkatalog från första hälften av 1700-talet.

  5. Hobbes

  • Hobbes, Thomas. Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill. London, Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls church-yard, 1651.
  • Såld av F. Dörling 18/19 nov 1996, post 1404.
  • Köptes av en engelsk handlare i London.
  • Boken har tidigare ingått i George Stephens bibliotek på Huseby. Biblioteket blev deponerat på KB 1963. Delar av detta bibliotek övergick 1980 i KB:s ägo.
  • Hobbes anser i boken att människans liv var ”ensamt, fattigt, smutsigt, djuriskt och kort” och för att bryta detta miserabla liv krävs ett samhällskontrakt. Människan kom därför överens om ett språk och en moral och gav makten till Leviathan som i utbyte mot makt skänker trygghet åt folket.

  6. Fendt

  • Fendt, Tobias. Monumenta sepulcrorum cum epigraphis ingenio et doctrina excellentium virorum aliorumque, tam prisci quam nostri seculi memorabilium hominum de archetypis expressa... [Vratislaviae], 1574.
  • 1: Såld av Ketterer Kunst 6/7 maj 2002, post 20. Blev då osåld.
  • 2: Såld av Ketterer Kunst på nytt den 16/17 nov 2009, post 11.
  • Köptes av en tysk stiftelse.
  • Sällsynt förstaupplaga med 128 gravyrer av äldre romerska monument, gravstenar, urnor m.m.
  • Pärmen överdragen med ett äldre pergamentmanuskript i rött och svart.
  • Funnits på KB sedan andra hälften av 1700-talet.

  7. Cardano

  • Cardano, Girolamo. Opus novum de proportionibus numerorum, motuum, ponderum, sonorum, aliarumque rerum mensurandarum... Basileae, 1570.
  • Såld av Ketterer Kunst 21/22 maj 2001, post 447.
  • Köptes av en engelsk handlare i London. Boken hamnade senare hos en handlare i Japan.
  • Innehåller tre delar, varav en del utgöres av 1500-talets viktigaste verk över algebra.
  • Boken har funnits på KB i över 300 år, överlevde den stora slottsbranden 1697.

  8. Münster / Schöner

  • Münster, Sebastian. Rudimenta mathematica. Basel, 1551.
  • Sammanbunden med: Schöner, Andreas. Gnomonice. Hoc est: de descriptionibus horologiorum sciotericorum omnis generis... Nürnberg, 1562.
  • Såld av Ketterer Kunst 13/14 Nov 2000, post 112.
  • Köptes av en svensk boksamlare i London.
  • Andreas Schöner var en tysk astronom och denna avhandling berör astrolaber och solur.
  • Tyske matematikern Sebastian Münsters bok handlar om geometrins olika grundprinciper.

   9. Dialogus

   • [Dialogus creaturarum]. Destructorium vitiorum ex similitudinum creaturaruz exemplorum appropratioe per moduz dyalogi... Lyon, 1509.
   • Såld av Ketterer Kunst 19/20 nov 2001, post 14.
   • Köpare var en tysk handlare.
   • En mycket sällsynt och tidig sedelärande fabelsamling med 121 träsnitt.
   • Bunden i brunt marokängband i Grolierstil av den franske bokbindaren Hardy.
   • KB förvärvade boken 1919 på auktion i London.
   • Boken har tidigare ingått i Henry Huths (1815-78) storslagna och värdefulla boksamling.
   • Ingick i den äldre svenska samlingen före 1700 på grund av av dess likheter med den första svenska tryckta boken från 1483.

   10. Maximilianus

   • Maximilianus Transsylvanus. Epistola, de admirabili & novissima Hispanorum in Orientem navigatione, gua uariae & nulli prius acessae Regiones inuentae sunt, ... Rom, 1523.
   • Såld av Ketterer Kunst 24/25 maj 2004, post 622.
   • Köptes av en engelsk handlare i London.
   • Troligen den första utgåvan av denna skrift.
   • Ytterst sällsynt, beskriver Fernando Magellans världsomsegling 1519-22.
   • Boken kom till KB 1857 genom en donation av Tidöbiblioteket. Huvuddelen av denna boksamling
    har tidigare tillhört Magnus Gabriel De la Gardie och Axel Oxenstierna.

   Kontakt
   Greger Bergvall, bibliotekarie
   greger.bergvall@kb.se

   010-709 33 44

   Jan Ottosson, bibliotekarie
   jan.ottosson@kb.se
   010-709 33 52

   Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie och presskontakt
   lars.ilshammar@kb.se

   070-007 33 69

   Ämnen

   Kategorier   Kungliga biblioteket

   Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

   KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

   Kontakter

   Lotta Serning

   Lotta Serning

   Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

   Sveriges Nationalbibliotek

   Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

   Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

   KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

   Kungliga biblioteket

   Humlegården
   Stockholm