Gå direkt till innehåll
Tryckfriheten fyller 250 år 2 december 2016 – följ framväxten dag för dag för 250 år sedan på ny webbplats

Pressmeddelande -

Tryckfriheten fyller 250 år 2 december 2016 – följ framväxten dag för dag för 250 år sedan på ny webbplats

Den 2 december nästa år fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och andra intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information.

På webbplatsen frittord250.se kan man under rubriken ”Idag för 250 år sedan” följa hur tryckfrihetsförordningen successivt växte fram vid riksdagen 1765–1766. Inläggen, som publiceras dag för dag på webbplatsen, utgår från de samtida protokollen. Vid riksdagen 1765–1766 tillsattes en särskild grundlagsutredning kallad Stora deputationen. Deputationens arbete delades upp på flera utskott, varav ”Tredje utskottet” fick i uppdrag att utreda tryckfrihetsfrågan.

Tredje utskottet sammanträdde sammanlagt 21 gånger mellan 29 augusti 1765 och 18 juli 1766 innan man överlämnade sitt slutbetänkande till Stora deputationen.

Förordningen om skriv- och tryckfriheten utfärdades i kung Adolf Fredriks namn den 2 december 1766. Därmed avskaffades förhandscensuren och med några få begränsningar gjordes yttrande- och tryckfriheten till en grundlagsskyddad rättighet. Samtidigt infördes offentlighetsprincipen, som gjorde myndigheternas handlingar tillgängliga för medborgarnas granskning.

På webbsidan frittord250.se finns information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns även resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor. Frittord250.se är en fristående webbplats som administreras från Kungl. biblioteket.

Bakom webbplatsen står alla de föreningar och organisationer som använder den för att uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen. Redaktörer är Jonas Nordin, Isabelle Midy och Kate Parson, Kungl. biblioteket.

Följ även uppdateringar på Twitter: @frittord250

Följande organisationer står bakom initiativet Fritt ord 250:

  • Arbetets Museum, Norrköping
  • Gävle Konstcentrum
  • Journalistförbundet
  • Kulturrådet
  • Kungl. biblioteket
  • Riksarkivet
  • Svensk biblioteksförening

Ladda hem Jonas Nordins skrift: 1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse
http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/Butiken-bocker/1766-ars-tryckfrihetsforordning/

Relaterade länkar

Ämnen

KategorierKungl. biblioteket
Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.

Presskontakt

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm