Gå direkt till innehåll
Illustration (beskuren): Maria de Maré, CC-BY-NC 4.0
Illustration (beskuren): Maria de Maré, CC-BY-NC 4.0

Pressmeddelande -

Vad kostar den vetenskapliga publiceringen?

Kungliga biblioteket (KB) har sammanställt kostnaderna för prenumerationer på e-tidskrifter och e-böcker samt publicering av forskningsartiklar i Sverige. I den pågående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är det viktigt att få en helhetsbild av lärosätenas utgifter.

Det blir allt dyrare att prenumerera på vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt ökar kostnaderna för att publicera artiklar öppet tillgängligt – vilket innebär att de blir gratis att ladda ner och återanvända. Förlagen fakturerar forskaren för publicering, och denne betalar oftast med medel från forskningsfinansiärer eller lärosätet. Samtidigt fortsätter lärosätesbiblioteken att betala stora avgifter till förlagen för att prenumerera på tidskrifterna.

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att all offentligt finansierad forskning ska bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras. I omställningen till ett sådant system är det viktigt att få kontroll på kostnaderna, så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.

KB sammanställer kostnaderna – 434 miljoner kronor

I regleringsbrevet för 2018 fick KB i uppdrag av regeringen att sammanställa de totala utgifterna för universitetens och högskolornas vetenskapliga publicering*. Sammanställningen visar att kostnaderna för år 2017 var minst 434 miljoner kronor. Den totala siffran är högre, eftersom alla kostnader inte har gått att samla in i den här första kartläggningen.

I den bifogade rapporten, Utgifter för vetenskaplig publicering, finns förutom publiceringskostnader även kostnaden för prenumerationer per lärosäte och tidskriftsförlag. Kommande år planerar KB att presentera sina sammanställningar via webbplatsen kb.se, med nedladdningsbara data.

*Begreppet vetenskaplig publicering innefattar både framställning och tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer.

Kontaktinformation
Camilla Lindelöw, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
010-709 31 94
camilla.lindelow@kb.se

Ämnen

KategorierKungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

Kontakter

Lotta Serning

Lotta Serning

Presskontakt Kommunikationschef 070-007 33 21

Sveriges Nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning – översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungliga biblioteket
Humlegården
Stockholm