Skip to main content

Taggar

Programblad Anhörigveckan 2020.pdf

Programblad Anhörigveckan 2020.pdf

Dokument   •   2020-09-29 09:01 CEST

Företagsklimat bakgrund.pdf

Företagsklimat bakgrund.pdf

Dokument   •   2020-09-23 11:06 CEST

Intraprenader - En longitudinell studie av en förskole- och grundskoleförvaltning

Rapporten är framtagen av kommunforskning i Väst som följt Förskola & Grundskolas försök med intraprenader.

Fjärilsrestauranger

Fjärilsrestauranger

Dokument   •   2020-09-02 08:00 CEST

Instruktion för att skapa fjärilsrestauranger på förskolor.

Beslut i nämnden Förskola&Grundskola 2020-05-13 om utredning skola Vallda Heberg
Öppet brev till invånare i Kungsbacka kommun: Dina val är viktiga – tillsammans tar vi ansvar under sommaren

Sommaren är här och för många innebär det en tid för ledighet och återhämtning, men covid-19 tar inte semester. Det är budskapet till Kungsbackas invånare i det öppna brevet som publicerades 29 juni 2020. Dina val gör skillnad och vi behöver fortsätta anpassa oss efter det rådande läget.

Faktablad Miljöbästa kommuner

Dokument   •   2020-05-14 14:22 CEST

Sveriges Miljöbästa kommun är en rankning som görs av tidningen Aktuell hållbarhet. Syftet med rankningen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet.

Program All Digital Week

Program All Digital Week

Dokument   •   2020-03-18 08:00 CET

Program för All Digital Week på biblioteken i Kungsbacka.

Välkommen på workshop om det demokratiska samtalet

Kommittén "Det demokratiska samtalet" har valt ut Kungsbacka som en särskilt intressant kommun att besöka. På agendan står motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Inbjudna är från lokal- och regional media, polisen, ungdomsforum, näringsliv, ideella organisationer, föreningsliv och tjänstepersoner för att tillsammans bidra med kunskap till regeringens utredning.

Program klimatmånad på Fyren

Program klimatmånad på Fyren

Dokument   •   2020-02-27 08:17 CET

Program för Kulturhuset Fyrens klimatmånad i mars 2020.

Trygghet och säkerhet 2019

Trygghet och säkerhet 2019

Dokument   •   2020-01-22 08:00 CET

Bibliotekets barnprogram vår 2020

Bibliotekets barnprogram vår 2020

Dokument   •   2020-01-20 08:00 CET

Bibliotekens vårprogram 2020

Bibliotekens vårprogram 2020

Dokument   •   2020-01-20 08:00 CET

Tabell- och diagrambilaga för medborgarundersökning 2019 Kungsbacka kommun
Rapport för Medborgarundersökningen 2019 Kungsbacka kommun

I denna rapport för Medborgarundersökningen 2019 presenteras resultatet för Kungsbacka kommun.

SKLs rapport: Kritik på Teknik 2019

SKLs rapport: Kritik på Teknik 2019

Dokument   •   2019-11-26 10:00 CET

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Liknande undersökningar har genomförts av SKL i kommunerna vart tredje år sedan 1987.

Psyklyftet 2019 - program för temamånad om psykisk hälsa

Psyklyftet är en temamånad om psykisk hälsa som arrangeras av Kungsbacka kommun 4-25 november 2019.

Ordet är ditt - program hösten 2019

Ordet är ditt - program hösten 2019

Dokument   •   2019-09-24 17:21 CEST

Ordet är ditt är Biblioteken i Kungsbackas satsning på muntligt berättande. Berättarbarer, workshops, samtal med spännande gäster, poesifestival och biblioterapiträffar är något av innehållet i höstens program.

Detta har hänt, Skårby 2:3 i Anneberg

Detta har hänt, Skårby 2:3 i Anneberg

Dokument   •   2019-08-30 08:55 CEST

Kort sammanfattning över arbetet från 2014 med detaljplan och temporära bostäder i området.