Gå direkt till innehåll
– Det är ett bra resultat och vi behöver jobba långsiktigt för att ha en hållbar ekonomi över tid, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).
– Det är ett bra resultat och vi behöver jobba långsiktigt för att ha en hållbar ekonomi över tid, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Pressmeddelande -

Årets ekonomiska resultat visar tillväxtens utmaningar

Kungsbacka växer så att det knakar. Tillväxttakten är intensiv, byggtakten hög och investeringarna omfattande för att försöka hålla jämna steg med behoven som följer med en kraftigt ökande befolkning. Investeringarna under 2019 motsvarar en miljard kronor.

Det föds fler barn, vi lever allt längre och det är många som vill flytta till Kungsbacka. Att vara i en kommun som växer innebär att behovet av välfärd ökar. Fler behöver plats på förskolor och skolor, fler behöver vård, fler behöver någonstans att bo och fler använder vatten och avlopp. Kungsbacka kommun har under året därför gjort flera stora investeringar, som till exempel; byggt en ny skola i Fjärås, byggt om Hålabäcksskolan i Kungsbacka och satsat närmare 116 miljoner kronor på att utöka kapaciteten i det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Ett nytt badhus är snart på plats och kommunens nio förvaltningar har bedrivit löpande verksamhet under året för Kungsbackas över 84 000 invånare. Samtidigt är bristen på arbetskraft stor och skattemedlen har svårt att räcka för att bedriva verksamheterna. Det är en ekvation som inte går ihop.

Det är ett stort maskineri som är igång och vi ska veta att vi har det bra i Kungsbacka. Hela kommunsverige står inför stora utmaningar och för dem är vi inte immuna i Kungsbacka. Vi behöver också anpassa oss efter nya förutsättningar och hitta andra sätt att lösa välfärden på tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Lånar 400 miljoner

Investeringarna under år 2019 landade på nära en miljard kronor. Det ekonomiska resultatet för året visar 176 miljoner. Även om resultatet är bättre än budgeterat täcker det inte investeringskostnaderna. Därför har Kungsbacka kommun behövt öka sin låneskuld med 400 miljoner, som nu är uppe i 1 350 miljoner.

Resultatet på 176 miljoner är en pedagogisk utmaning. Många kan få en föreställning att vi nu har ett överskott som vi kan hantera fritt, men i grunden är detta pengar som redan är använda för att finansiera framtida investeringar, förklarar Hans Forsberg.

Men det är ett bra resultat och vi behöver jobba långsiktigt för att ha en hållbar ekonomi över tid. Det som är intressant är allt vi har åstadkommit för de här pengarna, avslutar Hans Forsberg.

Pressträff

Hans Forsberg välkomnar media till stadshuset i Kungsbacka i anslutning till att kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari avslutas kl. 16.00, då det preliminära resultatet har presenterats för kommunstyrelsen.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast den 10 mars.

För mer information, kontakta gärna:

Hans Forsberg (M), Kommunstyrelsens ordförande
0300- 83 47 64 eller hans.forsberg@kungsbacka.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Kontakter

Ida Jost

Ida Jost

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

Relaterat innehåll

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige