Gå direkt till innehåll
Symbolisk bild morötter
Symbolisk bild morötter

Pressmeddelande -

Höjd kompetens inom Individ & Familjeomsorg en vinst för många

Sedan hösten förra året har Individ & Familjeomsorg satsat på att höja kompetensen hos medarbetare inom personlig assistans, vilket har lett till en vinst för brukaren, medarbetaren, förvaltningen och arbetsgivaren.

Yrkesgruppen personliga assistenter som arbetar med funktionshindrade i kommunen har hitintills erbjudits kompetenshöjande utbildning i två omgångar. Det handlar om tre kurser som ingår i undersköterskeprogrammet och som ger kunskap inom vård- och omsorg. Efter avslutade kurser erbjuds deltagarna att fortsätta att utbilda sig till undersköterska.

Studietiden anpassas till tidigare kunskaper

Det finns ett stort behov av vårdpersonal i Sverige. För att öka mångfalden inom vården och ta tillvara erfarenheter finns det möjlighet att göra en individuell validering. Det innebär att medarbetares kunskap kartläggs, bedöms och prövas och därefter kan en individuell studieplan som endast fokuserar på de områden där du behöver förstärka din kunskap erbjudas. På så sätt kan studietiden kortas.

Smart för alla inblandade

Utbildningen erbjuds till medarbetare inom IF för att lösa ett verksamhetsbehov, för att fördela arbetsuppgifterna på ett smartare sätt och för att förenkla vardagen för brukare och medarbetare. Bakgrunden är att personliga assistenter tidigare inte fick utföra så kallade avancerade sjukvårdsinsatser, som till exempel att ge insulin och kateterspolning. Förvaltningen Individ & Familjeomsorg köpte då internt in tjänsten från förvaltningen Vård- och omsorg. För brukaren innebar det att det blev många kontakter med vårdpersonal och för medarbetaren blev det stressigt och resurskrävande. När nu medarbetare inom personlig assistans kan utföra uppgiften minskar antalet kontakter för både medarbetare och brukare, och medarbetaren kan istället stödja brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

En ny omgång av kursen startade under hösten och leds av en upphandlad utbildningsleverantör.

-Denna gång riktade vi in oss på de som gärna vill läsa utbildningen och på de som behöver den kopplat till den brukare man arbetar med. På sikt vill vi höja kompetensen för alla inom personlig assistans, säger Catarina Tengberg, enhetschef personlig assistans.

Utbildningen ger trygghet

Silvia Chamoun är en av de studerande som har fullföljt utbildningen och som nu kan titulera sig vårdbiträde. Det var längesedan Silvia studerade och det var först tufft att sätta sig i skolbänken med många nya termer att lära sig, men arbetsgivaren ger möjlighet till en timmas studier på arbetstid per arbetsvecka, vilket hjälpte lite. Utbildningen räknas som studier på halvfart och läses in under 6 månader.

-Jag vill att den person jag arbetar med ska bli sedd som en hel person och det gör jag genom att visa respekt och värdighet i mitt bemötande och arbetssätt. Nu kan jag utföra alla vård- och omsorgsbehov kopplade till brukaren. Det inger trygghet både för brukaren och mig som personlig assistent, Säger Silvia.

Personliga erfarenheter ledde till byte av bytte bana

Maritha Brännén är personlig assistent men har tidigare bland annat kört taxi. Den personliga erfarenheten av att vårda och sköta en funktionshindrad anhörig var det som drev henne att byta bana och se möjligheten med utbildningen som arbetsgivaren erbjuder.

-Varför inte utbilda sig för att få mer kött på benen! säger Maritha, som antog utmaningen att vidareutbilda sig direkt.

Maritha har mest studerat på distans på grund av pandemin, men vissa utbildningsmoment går inte att hålla på distans. Det är metodövningar som till exempel provtagning, mäta sänka, att sätta kateter och hjärt- och lungräddning.

Maritha anser att kurserna vård- och omsorg 1 och 2 är så nyttiga att alla borde läsa dem. Litteraturen som är kopplad till dessa utbildningar är lättläst, bra och allmänt intressant eftersom man får lära sig om flera olika typer av människor och om funktionshinder. Maritha har läst vidare efter kurserna till vårdbiträde och är nu färdig undersköterska.

Stort rekryteringsbehov

Rekryteringsbehovet inom personlig assistans är stort i kommunerna, landsting och regioner, och det gäller också i Kungsbacka. Det behövs bland annat fler vårdbiträden och fler undersköterskor.

-I dagsläget är det alldeles för få som väljer att utbilda sig inom vårdyrkena, trots att framtidsutsikterna att få ett jobb efter utbildning är mycket ljusa, säger Frida Svärd, Gymnasium & Arbetsmarknad

Fakta vård och omsorg yrkesutbildning
  • Tre kurser inom vård- och omsorg omfattar 500 poäng
  • Utbildning till vårdbiträde omfattar 800 poäng
  • Undersköterskeprogrammet omfattar 1 500 poäng.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Catharina Norberg

Catharina Norberg

Kommunikationsspecialist Individ & Familjeomsorg 0300 - 83 44 27

Relaterat innehåll

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige