Gå direkt till innehåll
Med idrott och hälsa på schemat – under en övergångsperiod blir det andra lösningar i väntan på den nya idrottsarenan.
Med idrott och hälsa på schemat – under en övergångsperiod blir det andra lösningar i väntan på den nya idrottsarenan.

Pressmeddelande -

I väntan på ny idrottsarena och internationell skola

Den nya idrottsarenan och den internationella skolan blir efterlängtade tillskott i ett växande Kungsbacka. Vägen dit kommer att ställa krav på kreativa lösningar och gott samarbete när idrottshallar rivs för att ge plats åt nya.

Den nya idrottsarenan och den nya internationella skolan kommer att byggas på samma plats som Aranäshallen A och Aranäshallen B står idag. Därför behöver dagens idrottshallar rivas innan den nya kan komma på plats. På lång sikt är det en lösning som är både nödvändig och positiv för Kungsbackas invånare. På kort sikt får det konsekvenser för gymnasieelever och idrottsföreningar som kommer att stå utan ordinarie hallar under delar av byggperioden.

Alternativa lösningar för gymnasielever

Varje år används Aranäshallarna av cirka 1500 elever från Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium. Även Hålabäcksskolans handbollsprofil använder hallarna. Under en övergångsperiod kommer det att behövas andra lösningar för undervisning i idrott och hälsa.

- Vi garanterar att samtliga elever får den undervisning de har rätt till, men utbildningen behöver inte alltid ske i en idrottshall. Vi är många som samarbetar kring frågan för elevernas bästa och personalens arbetsmiljö. Den delaktighet och kreativitet jag redan stött på från lärare, rektorer och schemaläggare gör mig trygg, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Så påverkas idrottsföreningar

Aranäshallarna används av föreningslivet 12 månader om året för träningar och matcher samt större föreningsevenemang, men också för logi vid större evenemang. Föreningar som använder Aranäshallarna kommer att erbjudas tider i andra idrottshallar i kommunen.

- Vi kommer i dialog med föreningslivet att fördela om tider för träningar och matcher, säger Robert Andersson verksamhetschef på Kultur & Fritid.

Efterlängtade idrottshallar

Den nya idrottsarenan kommer att bestå av två idrottshallar tänkta för skolidrott, handboll och övrig föreningsverksamhet. Var och en av hallarna blir 23x43 meter. I ett arenaläge slås de samman till en stor arena som rymmer 2500 personer i publik. I planerna ingår även en idrottshall i direkt anslutning till skolan. Därmed går området från att ha knappt två fullgoda idrottshallar till tre.

Rivningen av dagens hallar kommer att ske i två etapper. Beroende på när detaljplanen för arenan antas sker rivningen av Aranäshallen B tidigast under sommaren 2019 och Aranäshallen A i juni 2020.

- Vi har en mycket ambitiös tidsplan och det är för att skolidrott och föreningsliv inte ska vara utan hall för länge, säger Emma Kjernald, chef över samhällsbyggnadskontoret.

Ett område i utveckling

Idrottsarenan och Internationella Engelska skolan är en del av allt som händer i utvecklingen av området runt Kungsbacka sportcenter. Arbetet med det nya badhuset är igång och utanför kommer Idrottsparken att ligga med plats för olika aktiviteter. Kvarteret Aranäs 3 och 4 som kommer att byggas i andra änden av området innebär nya bostäder, parkeringshus, verksamheter samt en ny skollokal. Hela området är centralt och viktigt för stadsutvecklingen.

För mer information kontakta gärna:

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, 0300-83 78 70 eller
emma.kjernald@kungsbacka.se för frågor om utvecklingen av området.

Robert Andersson, verksamhetschef Kultur & Fritid, 0300-83 46 62 eller
robert.andersson@kungsbacka.se för frågor om föreningslivet.

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad, 0300-83 41 50 eller cynthia.runefjard@kungsbacka.se för frågor om gymnasieskolorna.

Ämnen

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men där finns också skogar och flera sjöar.

Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Kontakter

Emma Hellström

Emma Hellström

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

Relaterat innehåll

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige