Skip to main content

Kulturmiljöutredning av Vallda kyrkby

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 08:00 CET

En kulturmiljöutredning av Vallda kyrkby påbörjas i dagarna.

I dagarna påbörjas en kulturmiljöutredning av Vallda kyrkby, som är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården. Uppdraget ska beskriva och förtydliga de kulturhistoriska värden som finns i området och är ett led i kommunens arbete med att uppdatera översiktsplanen.

Företaget PE Teknik & Arkitektur har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att undersöka riksintresset Vallda kyrkby. De ska beskriva miljöns historiska utveckling och vilka värden som finns i bebyggelsen och landskapet och göra en bedömning av riksintressets tålighet, om det finns möjlighet att i framtiden förtäta inom området utan att påtagligt skada dess unika värden. Utredningen är en del i arbetet med att ta fram ett bra besluts- och arbetsunderlag.

Vallda kyrkby

Vallda Kyrkby har troligtvis sitt ursprung från förhistorisk tid och är en gammal jordbruks -och kyrkby med välbevarad bondebebyggelse från 1800-talets början och mitt. I byn ligger bland annat Vallda säteri med anor från 1500-talet och storgården Gustavsberg. Gustavsberg byggdes av upplysningsmannen Hjortberg som också bodde där under senare delen av 1700-talet. Vallda kyrka har anor från medeltiden och intill den står prästgården från 1700-talet.

För mer information kontakta gärna:
Sofia Larsson, kommunantikvarie Kungsbacka kommun
Telefon: 0300-83 47 94
E-post: sofia.larsson4@kungsbacka.se

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.