Gå direkt till innehåll
Kungsbacka kommun tecknar partnerskap med Erikshjälpen Second Hand

Pressmeddelande -

Kungsbacka kommun tecknar partnerskap med Erikshjälpen Second Hand

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad och Erikshjälpen Second Hand kommer att utveckla sitt samarbete. Syftet är att skapa nya arbetssätt och innovativa lösningar för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förhoppningen är att partnerskapet ska möjliggöra att fler invånare snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Partnerskapet kommer att formaliseras genom ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) där båda aktörerna är likvärdiga. Under hösten 2020 har förvaltningen tillsammans med Erikshjälpen arbetat fram det gemensamma IOP-avtalet.

- Ambitionen är att utifrån denna erfarenhet utforska och skapa möjlighet till fler partnerskap med andra aktörer. Allt för att kunna erbjuda fler insatser till våra invånare utifrån Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess. Civilsamhället ger också viktiga bidrag till innovation och nytänkande till kommunens arbete och är en viktig aktör för att lösa de utmaningar som vi står inför, säger Karin Zetterman verksamhetschef på Kompetenscentrum.

Delaktighet i samhället

- Det huvudsakliga målet med detta partnerskap är att stärka möjligheterna och ge personlig utveckling för personer som står utanför arbetsmarknaden i Kungsbacka kommun och främja inträdet till den öppna arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Det här är ett sätt att skapa ett innovativt samarbete mellan det offentliga och det idéburna för att skapa lösningar kring en komplex samhällsutmaning, säger Ulrika Landergren ordförande i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad.

Erikshjälpen har lång erfarenhet och kompetens kring målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förhoppningen är att partnerskapet ska bidra till samhällsutveckling och öka människors delaktighet i samhället.

- Vi är mycket nöjda och glada över vårt partnerskap med Kungsbacka kommun. Vi har sedan många år ett väl fungerande samarbete och ser detta som ett naturlig steg i vår gemensamma utveckling, säger Cina Apelqvist Karlsson ansvarig på Erikshjälpen i Kungsbacka.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

Samarbetet avser i första hand kommuninvånare som omfattas av Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess och har försörjningsstöd, därutöver i mån av plats, övriga kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsmarknadsenheten.

- I Erikshjälpens verksamhet får människor möjlighet att pröva på reella arbetsuppgifter, ett socialt nätverk och en plattform för integration och språkträning. Det är en mötesplats där invånare får möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga. Erikshjälpen har flera andra partnerskap i andra kommuner vilket är en fördel för oss som inte har erfarenhet av denna typ av samverkansform, säger Karin Zetterman verksamhetschef på Kompetenscentrum.


För frågor kontakta gärna:
Ulrika Landergren, ordförande i nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad
0300- 83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

Karin Zetterman, verksamhetschef på Kompetenscentrum
0300- 83 86 70
karin.zetterman@kungsbacka.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Lina Dahlén

Lina Dahlén

Specialist Krisberedskap 0300-83 49 13

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige