Gå direkt till innehåll
− Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap, säger säkerhet- & beredskapschef Lotta Blomqvist.
− Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap, säger säkerhet- & beredskapschef Lotta Blomqvist.

Pressmeddelande -

Kungsbacka övar totalförsvar för att stärka Sveriges motståndskraft

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige där Kungsbacka kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

− Kungsbacka kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap, säger säkerhet- & beredskapschef Lotta Blomqvist.

Kommunens roll under höjd beredskap

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

− Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Att delta i övningen är ett sätt för oss att höja kunskapen om totalförsvaret i vår egen organisation för att sedan utveckla förmågan ytterligare, säger Lotta Blomqvist.

Fakta om övningen

Övningen består av fyra olika aktiviteter och övas på lokal, regional och nationell nivå. Kungsbacka kommun är bland de som är med i den första delen av Totalförsvarsövning 2020 som startade den 4 november och sedan pågår under hela 2020.

− Vår övning i Kungsbacka kommer att ledas av Länsstyrelsen i Hallands län där vi kommer att ställas inför en rad frågeställningar som vi behöver hantera och planera för, avslutar Lotta Blomqvist.

Totalförsvarsövningen leds och samordnas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

För mer information, kontakta gärna:

Lotta Blomqvist, Säkerhet- & beredskapschef, 0300-83 78 77 eller charlotte.blomqvist@kungsbacka.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Presskontakt

Emma Hellström

Emma Hellström

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

Relaterat innehåll

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige