Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu är det dags att tycka till om Vårt framtida Kungsbacka

I dag, den 7 april, startar samrådet för Kungsbacka kommuns nya översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Nu kan allmänheten vara med och tycka till om hur vi ska utveckla grönområden, områden för bostäder, vägar och annat som rör Kungsbackas mark och vatten.

– Med tanke på situationen med covid-19 har vi förlängt samrådstiden till den 31 augusti eftersom vi vill att så många som möjligt får chansen att tycka till om vårt förslag, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Att alla får en möjlighet att bidra med sina åsikter om Vårt framtida Kungsbacka är en viktig del i vår demokratiska process.

Vägleder i beslut

En översiktsplan vägleder i beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande, men den visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt mark till företagare.

– Alla kan helt enkelt vara med att diskutera, men det är viktigt att de åsikter som kommer in handlar om de övergripande frågorna på översiktsplansnivå och inte på den detaljnivån att man lyfter fram en grop i vägen, säger Malin Jarl, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

Utveckla stationsorter

I förslaget till översiktsplan står bland annat att vi vill fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa.

– På så sätt stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om vi sprider ut ny bebyggelse. Genom att samla och koncentrera ny bebyggelse till några få utvalda orter kan vi bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, Lygnern, Sandsjöbacka och Tjolöholm, säger Malin Jarl.

I den nya översiktsplanen finns också förslag om att över hälften av de planerade bostäderna ska byggas i Kungsbacka stad.

– Vi vill utveckla staden för att stärka kommunen som helhet, säger Malin Jarl.

Tyck till digitalt

Nytt för den här gången är att översiktsplanen är helt digital där du som besökare kan gå in i olika kartskikt beroende på vad du är intresserad av. Det är även via den digitala översiktsplanen som du kan lämna din åsikt via en tyck-till-funktion.

– En digital karta gör det enklare för fler att ta del av översiktsplanen, säger Malin Jarl.

Ta del av hela förslaget via Kungsbacka.se/oversiktsplan. Länk till den digitala översiktsplanen hittar du här. Var med och tyck till du också!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Raquel Sandblad

Raquel Sandblad

Projektledare Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 40 72
Samhällsbyggnadskontorets mejl

Samhällsbyggnadskontorets mejl

Relaterat material