Gå direkt till innehåll
– Många som har hus eller mark inom strandskydd känner ofta inte till att det råder byggförbud inom strandskyddat område, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
– Många som har hus eller mark inom strandskydd känner ofta inte till att det råder byggförbud inom strandskyddat område, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Pressmeddelande -

Nu är det dags för strandskyddskontroll i kommunen

Allmänhetens tillgång till strandområden måste tryggas och livsvillkoren för växt- och djurliv i land och i vatten måste bevaras. Det är syftet med att inspektörer från Miljö & Hälsoskydd planerar en så kallad strandskyddskontroll i den strandnära miljön vid Onsala/Fjärskogen under tiden kring 5–6 september i år.

I första hand sker kontrollen kring strandzonen på land men även bebyggelse och anordningar ute i vattnet kommer att noteras.

– Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som kan ha byggts utan tillåtelse men även andra åtgärder som kan påverka växt- och djurliv eller förhindra allmänheten från att kunna vistas vid vatten och strandnära områden, säger Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras.

– Många som har hus eller mark inom strandskydd känner ofta inte till att det råder byggförbud inom strandskyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Det är heller inte tillåtet att sätta upp förbudsskyltar, staket eller andra hinder med syfte att förhindra allmänheten från att beträda strandskyddat område.

Miljö & Hälsoskydds besök är en del i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län kommer under hösten att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under perioden 1 juni–31 oktober 2019. I Kungsbacka kommun planeras kontrollen ske den 5–6 september 2019.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 43 77 eller
goran.tobiasson@kungsbacka.se

Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 39 92 eller
linda.parlo@kungsbacka.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

Kontakter

Ida Jost

Ida Jost

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige