Gå direkt till innehåll
– West Pride arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. Att flagga under West Pride är för oss en tydlig markering vilken värdegrund Kungsbacka kommun står för, säger Malin Aronsson, kommundirektör.
– West Pride arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. Att flagga under West Pride är för oss en tydlig markering vilken värdegrund Kungsbacka kommun står för, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Pressmeddelande -

Nu flaggar vi för allas lika värde

Har ni vänt blicken mot stadshuset i dag och undrat varför regnbågsflaggan är hissad? Jo, i dag är första dagen på West Pride i Göteborg och vi vill också passa på att uppmärksamma alla människors lika värde genom att hissa flaggan 3-7 juni.

– Att uppmärksamma West Pride blir ett sätt för oss att värna om allas lika rättigheter oavsett exempelvis könstillhörighet eller sexuell läggning. Alla är vi lika mycket värda, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande

I Kungsbacka kommun pågår ett hållbarhetsarbete som genomsyrar alla verksamheter. Hållbarhetsarbetet är knutet till Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, och knyter an till alla tre hållbarhetsperspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

– West Pride står och arbetar för en jämlik värld och ett jämlikt Sverige, fritt från fördomar och trakasserier. Att flagga under West Pride är för oss en tydlig markering vilken värdegrund Kungsbacka kommun står för, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Jämlikhet ett viktigt mål

Att flagga under West Pride knyter särskilt an till nummer fem och tio i det globala hållbarhetsmålen. Det femte målet i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och att leva ett liv fritt från våld och diskriminering, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

– Vi vet att diskrimineringen mot HBTQI*-personer i Sverige fortfarande pågår och det är därför något vi aktivt måste arbeta med genom att inkludera istället för att exkludera. Det handlar om alltifrån hur vi väljer att använda ord som partner istället för pojkvän/flickvän till att inte diskriminera någon i arbetslivet på grund av könsöverskridande uttryck, säger Fredrik Hansson.

Minskad ojämlikhet

Mål nummer tio i Agenda 2030 handlar om minskad ojämlikhet och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

– Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, tycker jag är ett fantastiskt ramverk som väldigt tydligt beskriver vad som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Målen har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030, säger Malin Aronsson.

Läs gärna mer på www.westpride.se.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen här.

Kontaktpersoner

Malin Aronsson, kommundirektör
malin.aronsson@kungsbacka.se
0300-83 42 32

Fredrik Hansson, kommunstyrelsens ordförande
fredrik.hansson@kungsbacka.se
0300-83 46 56

*Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Några exempel på vad Kungsbacka gör utifrån ett HBTQI-perspektiv

-Kultur & Fritid har en mötesplats för unga HBTQI-personer som heter Neutronen. Kontaktperson: Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent på Kultur & Fritid, ulrika.glingborn@kungsbacka.se, tel: 0300- 83 52 82.
-Det finns en mötesplats för föräldrar till HBTQ-barn och ungdomar med möjlighet att träffa och samtala med andra föräldrar. Gruppen leds av en samtalsledare. Kontaktperson: Anette Svensson, utvecklare Kultur & Fritid, anette.svensson@kungsbacka.se, tel: 0300-83 49 03.
-Till hösten startar Kultur & Fritid ett arbete tillsammans med lärare och skolpersonal på några grundskolor i Kungsbacka kommun. Arbetet utgår från ett värdegrundsmaterial som heter Machofabriken och som är ett material som tar upp olika normer på ett kreativt sätt. Kontaktperson: Astrid Bayard, utvecklingschef Kultur & Fritid, astrid.bayard@kungsbacka.se, tel: 0300-835221.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Fredrik Hansson (C)

Fredrik Hansson (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 0300-83 46 56
Malin Aronsson

Malin Aronsson

Kommundirektör 0300-834232

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige