Gå direkt till innehåll
Nya kundcentret gav toppresultat i serviceundersökning

Pressmeddelande -

Nya kundcentret gav toppresultat i serviceundersökning

Mätningen visar att kommunen har ökat tillgängligheten och förbättrat servicen under 2014, både vad det gäller telefon och e-post. När företaget som gjort mätningen vägt samma alla resultaten hamnar Kungsbacka på plats 13 av de deltagande 131 kommunerna. Föregående år hamnade vi på plats 61 av 126.

– Detta är ett tydligt kvitto på att Kungsbacka direkt gör skillnad för dem som vill komma i kontakt med kommunen. Det känns fantastiskt bra och jag är otroligt stolt över våra samhällsvägledare, säger Maria Egeröd, verksamhetschef för Medborgarservice.

Kungsbacka direkt – en väg in till kommunen
Kungsbacka direkt är ett kommungemensamt kundcenter. Hit kan invånare, företagare och besökare vända sig med alla typer av ärenden. Kundcentret tar emot frågor via telefon, e-post, sociala medier och personliga besök.

Kundcentret öppnade den första etappen 2 juni 2014 och är ännu under uppbyggnad. Idag svarar de på de vanligaste frågorna som kommer till kommunen och förbereder vissa typer av ärenden för handläggning. Vid behov slussas samtalen vidare till rätt person på förvaltningen. Samhällsvägledarnas arbetsuppgifter kommer att utökas successivt i samråd med förvaltningarna.

– Tillsammans kan vi ge en ännu bättre service. Vårt mål är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och att få svar på sina frågor. Vi kommer självklart fortsätta utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre, säger Maria.

Resultat från undersökningen:

Svar snabbt i telefon

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får direkt svar på en enkel fråga

20132014Snitt för alla deltagande kommuner 2014
42 procent56 procent49 procent
Gott bemötande
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen
20132014Snitt för alla deltagande kommuner 2014
89 procent94 procent89 procent
Svar på mejl inom 48 timmar
  Andel som får svar på e-post inom två dagar
20132014Snitt för alla deltagande kommuner 2014
69 procent98 procent84 procent

Om undersökningen

Kommunens kvalitet i korthet är en årlig undersökning som görs av Sveriges Kommuner och Landsting. En del av resultatet kommer från en servicemätning som görs av ett oberoende undersökningsföretag.Mätningen görs genom att intervjuare ställer frågor till kommunen via telefon och e-post. I Kungsbacka kommuns fall granskades servicen när man ringer 0300-83 40 00 och mejlar till info@kungsbacka.se. Båda kanalerna hanteras av samhällsvägledarna i Kungsbacka direkt.

De parametrar som mättes var tillgänglighet, hur väl man fick svar på frågan, hur relevant informationen var och vilket engagemang och bemötande man fick i telefonen. Mätningen gjordes under hösten 2014 och pågick i drygt fem veckor.

Kontakta gärna

Maria Egeröd, verksamhetschef Medborgarservice
maria.egerod@kungsbacka.se
0300-83 42 34
070-698 12 12

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Emma Hellström

Emma Hellström

Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige