Gå direkt till innehåll
Nu har resultat från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimat kommit. Foto: Kungsbacka kommun
Nu har resultat från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimat kommit. Foto: Kungsbacka kommun

Pressmeddelande -

Nytt resultat från undersökning om företagsklimat

I undersökningen om företagsklimatet som Svenskt Näringsliv tar fram backar Kungsbacka något i år. På frågan om det sammanfattande omdömet, som väger tungt i rankingen, går Kungsbacka från 3,5 till 3,4 och hamnar på snittet i Sverige.

Kungsbacka ligger över snittet i Sverige när det kommer till tillgång på relevant kompetens, skolans kontakter med näringslivet, mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser och allmänhetensattityder.

Lägre siffror får kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder och information till företag och upphandling i undersökningen.

- Vi får inte det resultat i undersökningen som vi vill ha. Det är naturligtvis frustrerande eftersom insatserna som vi gör ligger i linje med de utmaningar som undersökningen visar att vi behöver bli bättre på, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Målmedvetet, långsiktigt och på bred front

Utifrån näringslivsstrategin och dialogen som vi har med företag fokuserar vi extra på flera områden för att underlätta för ett växande och expansivt näringsliv.

Kungsbacka arbetar med följande insatser:

 • Lätt att göra rätt vid tillstånd och tillsyn.
 • Mark för ett expansivt näringsliv
 • Attrahera och stödja företagsetableringar
 • Tillväxtkreatören, ett platsvarumärke som stärker Kungsbacka
 • Nya samverkansarenor med näringslivet (Samverkan skola-näringsliv och inköp/upphandling)
 • Underlätta för företags kompetensförsörjning

  Information om undersökningen:

  • 161 har svarat på enkäten vilket är en svarsfrekvens på cirka 42%
  • De flesta svarande företagen finns inom bygg och handel
  • Den största grupp av svarande företag har 6-25 anställda
  • 42 procent av de svarande uppger att de inte haft någon kontakt med kommunen

  Läs hela undersökningen här: Kungsbacka (foretagsklimat.se)

  Kontakta gärna

  Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun
  0300-83 44 89
  elinor.filipsson@kungsbacka.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

  Kontakter

  Ida Jost

  Ida Jost

  Presskontakt Pressansvarig Presstelefon: 0300-83 30 20

  Välkommen till Kungsbacka kommun

  Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

  Kungsbacka kommun
  Stadshuset, Storgatan 37
  434 81 Kungsbacka
  Sverige