Gå direkt till innehåll
Kungsbackas invånare är mest positiva i frågor som handlar om hur det är att bo och leva i kommunen. Det område vi dalar mest på är "stöd för utsatta personer".
Kungsbackas invånare är mest positiva i frågor som handlar om hur det är att bo och leva i kommunen. Det område vi dalar mest på är "stöd för utsatta personer".

Pressmeddelande -

Så tyckte ni i den senaste medborgarundersökningen

Invånarna i Kungsbacka är mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Det visar det senaste resultatet av medborgarundersökningen, som görs på uppdrag av Statistikmyndigheten SCB. I undersökningen kan vi se att invånarna är mest positiva i frågor som handlar om hur det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. Minst positiva är invånarna till hur de upplever stödet för utsatta personer.

65% av Kungsbackas invånare kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kungsbacka kommun. Omräknat till ett index mellan 0 och 100 motsvarar det 76 vilket kan jämföras med snittet bland kommuner i undersökningen som är 64.

– Det är glädjande att vi har ett gott resultat och att det är många som vill rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kungsbacka. Det säger mycket om att vi är en attraktiv kommun att bo och leva i, säger Lisa Anderson, kommunstyrelsens ordförande.

Bra helhetsbetyg

Kungsbacka som helhet får goda betyg i undersökningen och ligger generellt högre på betygsskalan än de flesta kommuner inom många områden. Områden där vi både har fått högre betyg och ligger på en hög betygsnivå är exempelvis förskola och grundskola, gymnasieskola och vatten, gator och vägar.

Stöd för utsatta personer

Området där vi dalat mest jämfört med 2019 är stöd för utsatta personer. Här har invånarna svarat på frågeställningen ”Vad tror eller tycker du om det stöd eller hjälp som utsatta personer får i din kommun?”.

– Jag tror att detta bland annat handlar om nedläggningen av Jyckens hunddagis, som är sysselsättning genom ett socialt arbetskooperativ för individer med psykisk funktionsnedsättning, samt beslutet om personligt ombud, säger Karin Martinsson, förvaltningschef på Individ & Familjeomsorg.

Karin Martinsson betonar att det är viktigt att se på resultatet från flera undersökningar för att få en samlad bild.

– När vi tittar på resultatet från brukarundersökningar visar resultatet att de som har sysselsättning inom våra verksamheter trivs. Det är viktigt att ha det i åtanke. Nu behöver vi se över resultatet från alla undersökningar, analysera och se vad vi kan jobba vidare med i våra genomförandeplaner, säger Karin Martinsson.

Påverka politiska beslut

Ett annat område där vi behöver samla extra kraft är möjlighet till inflytande i kommunen. Här får vi ett bra resultat vad gäller informationen om kommunen och våra verksamheter, men lägre betyg exempelvis i upplevelsen av hur enkelt det är att komma i kontakt med politiker och påverka politiska beslut.

– Vi ser bland annat att vi behöver bli mer tydliga i hur den politiska processen går till och när och hur man som invånare kan vara med och tycka till. Vi behöver även arbeta med enklare kontaktvägar in till politikerna, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Många påverkade av corona

I år tillkom extra frågor om corona. Här fick invånarna svara på frågor som exempelvis hur kommunens verksamheter informerat med anledning av corona och i vilken utsträckning man själv har påverkats av pandemin. Resultatet visar att 54 procent av invånarna upplever att de personligen ganska mycket eller väldigt mycket av pandemin och dess konsekvenser. 54 procent upplever att kommunens åtgärder är ganska bra eller mycket bra och 64 procent upplever att kommunens information i samband med pandemin varit ganska bra eller mycket bra.

Vi arbetar vidare

– Med hjälp av invånarnas åsikter får vi mer verktyg att veta vad vi ska arbeta vidare med. Vi tar med oss resultatet från årets medborgarundersökning samt andra undersökningar in i 2021, säger Malin Aronsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Lisa Andersson (M)

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande 0300-83 42 74
Malin Aronsson

Malin Aronsson

Kommundirektör 0300-834232
Christina Hermansson

Christina Hermansson

Ekonomichef 0300 83 43 22

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige