Gå direkt till innehåll
Den planerade Hedeleden sträcker sig från från Hede station genom skogen och ut till Hällingsjövägen.
Den planerade Hedeleden sträcker sig från från Hede station genom skogen och ut till Hällingsjövägen.

Pressmeddelande -

Trafikled och naturområde i Hede och Tölö

En trafikled planeras mellan Hede station och Hällingsjövägen för bättre trafik i samband med utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad. I skogsområdena intill ska det på sikt bli mer lättillgängligt för motion och eller annan rekreation. Nu är detaljplanen för Hedeleden och Klippebergen öppen för synpunkter.

Kungsbacka kommun arbetar med detaljplan för Hedeleden och Klippebergen vid Hede och Tölöängar. Samrådet startade tisdag 28 juni och det innebär att förslag till detaljplan är öppet för synpunkter. Till och med 31 augusti kan man vara med och tycka till.

Planarkitekt Sofia Wiman som arbetar med detaljplanen hoppas att det kommer in synpunkter.

–Samråd av detaljplaner är en viktig del i arbetet då både invånare och myndigheter kan vara med och bidra med synpunkter till det vi föreslår. Det är bra när vi får in synpunkter från de som bor i närheten och som använder området till vardags, säger Sofia Wiman.

Viktigt med nära natur

Klippebergen som består av skog och enklare stigar ligger nära befintliga bostäder och används på olika sätt. Förslaget i detaljplanen innebär främst att bevara naturen för framtiden men även möjlighet att utveckla motionsspåren.

–När vi planerar för nya områden är det viktigt att det finns natur som man lätt kan ta sig till. Oavsett om det är för att motionera, leka eller bara vara i naturen så ska naturen vara lättillgänglig för de som bor här, säger Sofia Wiman.

Lätt att cykla

En del av Hedeleden är redan utbyggd i de östra delarna vid Tölöängar och detaljplanen gäller för den resterande biten som ska koppla ihop leden med Hede station. Den kommande delen av trafikleden kommer att bestå av både bilväg och gång- och cykelväg. Förslaget innebär en så kallad huvudcykelväg som gör det möjligt för snabbare cykeltrafik och där gång- och cykelbanorna är separerade från varandra. Även kollektivtrafik kommer att köra på Hedeleden.

–Det är viktigt att vi planerar för ett hållbart samhälle och då är det bra att man kan ta sig fram på olika sätt i trafiken. Här får cykeln gott om utrymme och det är bra för de som bland annat cyklar till pendeltåget, säger Sofia Wiman.

Del av en större plan

Hedeleden har funnits med i kommunens planering för utveckling av Voxlöv under lång tid och denna detaljplan är en del av trafikledsplan, förstudie för vägen samt planprogram. När planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad godkändes hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att Hedeleden var den detaljplan som skulle startas först inom programområdet. Leden ska bli kopplingen till Hede station för de kommande bostadsområdena i Voxlöv och Tölö ängar.

Vill du träffa planarkitekten?

Vill du som reporter träffa Sofia Wiman ute på plats för att höra mer om planerna? Kontakta Sofia och bestäm träff med henne.

Kontakta gärna

Sofia Wiman, planarkitekt
sofia.wiman@kungsbacka.se
0300-83 49 24

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Presskontakt

Marie Cullberg

Marie Cullberg

Kommunikationsspecialist Samhällsbyggnadskontoret 0300-83 59 12

Välkommen till Kungsbacka kommun

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 85 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Sverige