Skip to main content

Utbildning i psykisk livräddning ska förebygga psykisk ohälsa och självmord

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 08:00 CEST

Karin Jansson, social hållbarhetsstrateg på Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka och Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare på Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun och Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka erbjuder kurstillfällen i psykisk livräddning under oktober och november. Tillfällena anordnas utifrån ett behov av att våga tala mer öppet om psykisk ohälsa och öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord.

Idag talar vi alltmer öppet om psykisk ohälsa, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet. Självmord är en svår samhällsutmaning och den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Det kan liknas vid ett psykologiskt olycksfall där den drabbade personen befinner sig i en svåruthärdlig situation, som just då framstår som omöjlig att förändra.

– Självmord föregås i de flesta fall av psykisk ohälsa, 90–95 procent av individerna som begår självmord har en psykisk sjukdom. Depression är den vanligast förekommande diagnosen. Vi vet också att självmord drabbar anhöriga och andra berörda svårt och att de i sin tur kan få försämrad hälsa och psykiskt lidande, säger Karin Jansson, social hållbarhetsstrateg för Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka.

Unga är en särskilt utsatt grupp

I Sverige har antalet självmord minskat med omkring 20 procent de senaste 15 åren, men åldersgruppen 15–24 år följer inte den positiva trenden då antalet självmord i denna grupp under lång tid har legat på en konstant nivå. Unga och unga vuxna är därmed en särskilt utsatt samhällsgrupp när det gäller den ökade psykiska ohälsan i Sverige och Halland.

– I Kungsbacka har vi gjort en omfattande behovsanalys av hur vi ska arbeta med främjandet av psykisk hälsa och ett av våra prioriterade områden utifrån den är att skapa tillfällen och mötesplatser där vi vågar prata om psykisk ohälsa. Vi vet också att personal inom både kommun, region och föreningsliv har efterfrågat den här typen av kompetensutveckling, säger Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare på Kungsbacka kommun.

Det blir tre utbildningstillfällen i psykisk livräddning. Ett tillfälle riktas främst till allmänheten och sker kvällstid 17 oktober klockan 18-21 i aulan på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka. De andra tillfällena sker 5 november klockan 9-12 och 6 november klockan 13.30-16.30 på Kungsbacka teater och riktar sig främst till personal inom offentlig verksamhet, andra är välkomna men det krävs anmälan.

Efter kursen är målet att deltagarna ska ha grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och självmord. De ska känna till risk- och friskfaktorer, ha kunskap om hur de kan prata om självmord och hur de kan bemöta människor som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv. Kursen hålls av erfarna utbildare från Suicidprevention i väst.

Kursen är kostnadsfri för deltagarna och sker som en del i Kungsbacka kommuns arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och utgår från regeringens strategi inom området psykisk hälsa. Kurstillfällena är också en del av kommunens satsning Psyklyftet, en temamånad om psykisk hälsa som arrangeras i november.

Kontakta gärna

Karin Jansson, social hållbarhetsstrateg, Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka
070 356 50 43
karin.jansson@regionhalland.se

Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare, Kungsbacka kommun
0300-83 49 31
maria.aviles-kindesjo@kungsbacka.se

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.