Gå direkt till innehåll

Kategorier: värmepumpar

Värmepumpsbranschens nedgång jämförs med ett exceptionellt år

Värmepumpsbranschens nedgång jämförs med ett exceptionellt år

Under andra kvartalet 2024 har det varit en fortsatt svag försäljning av värmepumpar på den svenska marknaden med en nedgång på 50%. Jämförelsen är egentligen lite missvisande då föregående år var ett exceptionellt år. Delar av nedgången i försäljning kan förklaras med en obalans i marknaden då mellanleden mellan tillverkare och installatörer minskar sina lager och avvaktar nybeställningar.

Värmepumpsbranschen fortsätter växa trots stora utmaningar

Värmepumpsbranschen fortsätter växa trots stora utmaningar

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar. Den stora drivkraften kan antas vara de höga energipriserna och den energiomställning som just nu präglar inte bara Sverige utan hela EU.
Det har varit ett hektiskt år för den svenska kyl- och värmepum

Visa mer

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Gustavslundsvägen 135
16751 Bromma
Sverige