Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Det kommer bli en intensiv marknad till hösten”

Under föregående månad skapade semestertider och osäkerhet kring amorteringskrav en något dämpad prisutveckling. Färska siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fått ta del av visar att medelpriset på en villa i dagsläget ligger på 2 325 000 kronor. Samtidigt har medelpriset per kvm i Storstockholm sjunkit med 2 procent i juli.

– Sommaren präglas av en lägre efterfrågan såväl som ett mer begränsat utbud, vilket förklarar den i stort sett oförändrade prisbilden i landet under juli månad. De svagt fallande priserna i Stockholm beror sannolikt på just denna ”sommarmarknad”, då det är lägre efterfrågan och det säljs färre dyra objekt än under övriga året.

Vår bild är att bostadsmarknaden i juli i år ändå var betydligt mer aktiv än förra året. 2016 lade det nyligen införda amorteringskravet en dämpande filt över sommarmarknaden. I år kan vi konstatera vår bästa julimånad någonsin med en ökning i antal sålda objekt med 21 procent jämfört med förra året, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bostadspriserna har i juli månad sjunkit svagt avseende bostadsrätter och är i stort sett oförändrade för villor. För bostadsrätter är det i huvudsak Storstockholm som står för ett prisfall om ca 2 procent i juli. Något som Marcus Svanberg inte tror kommer fortgå.

– Vi ser redan en ökande aktivitet på marknaden med allt fler som hör av sig för att sälja, såväl som många intresserade spekulanter. Vi räknar med att den ökade efterfrågan kommer leda till fortsatt ökande bostadspriser under hösten. Ett eventuellt införande av ett skärpt amorteringskrav från första januari skulle kunna leda till en mer intensiv marknad med högre prisökningar mot slutet av året, avslutar Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Om statistiken:

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2017

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 2% + 7% 34 187
Centrala Stockholm ± 0% - 1% + 6% 96 784
Stor-Stockholm - 2% - 3% + 5% 56 158
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 9% 63 539
Stor-Göteborg + 1% + 1% + 13% 45 897
Centrala Malmö ± 0% - 1% + 16% 31 581
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 16% 28 532

Statistiken baseras på försäljningen av 24 038 bostadsrätter under maj 2017 - juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 - april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 - juli 2016 och i enmånadssiffran jämförs april 2017 - juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. 

Prisstatistik VILLOR, juli 2017

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 2% + 9% 2 325 000
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 5 075 000
Stor-Göteborg ± 0% + 2% + 12% 4 110 000
Stor-Malmö + 1% + 5% + 11% 3 323 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 781 villor under maj 2017 - juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 - april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 - juli 2016 och i en månadssiffran jämförs april 2017 - juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 642 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 121 fritidshus mellan augusti2016 och juli2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

*Källa Svensk Mäklarstatistik

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 158 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Per Sangrud

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig 073-441 04 07

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Kristina Forsgren

Presskontakt Nyproduktionsansvarig 073-441 04 03

Länsförsäkringars gemensamma pressjour

Presskontakt 08-588 418 50

Relaterat innehåll