Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Amorteringskrav och semester dämpar prisutveckling”

Ett ökat utbud av bostäder till försäljning präglade prisutvecklingen i stora delar av landet under juni. Villapriserna steg med 6 procent medan bostadsrättspriserna sjönk med lika mycket under perioden. Medelpriset för en villa är nu nära 3 miljoner kronor. En genomsnittlig bostadsrätt kostar strax under 2,5 miljoner kronor eller 38 386 kronor per kvadratmeter. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

Kraftigast prisuppgång återfinns på villor. I både Stor-Malmö och Stor-Göteborg har prisutvecklingen varit stabil med en ökning på 1 procent den senaste månaden. Stor-Göteborg visar även på en uppgång med 11 procent det senaste året vilket är mest av de tre storstadsregionerna. I Stor-Stockholm backade villapriserna med 1 procent i juni.

Gällande bostadsrätter visar ingen av storstäderna på prisökningar den gångna månaden. I Malmöregionen och centrala Göteborg ligger priserna kvar på samma nivå som i maj medan de i resterande områden sjönk med 1 procent. På årsbasis har priserna ökat mest i Stor-Malmö, hela 19 procent.

– Att många gärna vill hinna genomföra sin bostadsaffär innan semestern sätter igång har
som vanligt stor inverkan på prisutvecklingen i juni. När utbudet av lediga bostäder ökar blir den naturliga effekten att prisutvecklingen dämpas. Sett över helåret har vi dock fortfarande kraftiga uppgångar på många håll. Efter sommaren ökar återigen efterfrågan på bostäder och med tanke på det alltjämt begränsade utbudet är en stabil prisutveckling att vänta till hösten, Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Både nuvarande amorteringskrav och den senaste tidens diskussioner om att ytterligare skruva åt kreditvillkoren har resulterat i en mer avvaktande marknad på många platser runtom i landet. Störst inverkan har detta för storstadsområden med dyrare objekt, där särskilt singelhushåll och unga kommer i kläm. Det påverkar efterfrågebilden och vi ser tydligt en mer återhållsam prisutveckling i Stockholm det senaste året, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken:
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av villor och bostadsrätter under april 2017 – juni 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2017 – mars 2017, tolvmånaderssiffran med april 2016 – juni 2016 och i enmånadssiffran jämförs mars 2017 – maj 2017 med aktuell period.

Bilaga*

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året:


1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 1% + 8% 38 386 kr
Centrala Stockholm - 1% - 1% + 6% 92 212 kr
Stor-Stockholm - 1% - 1% + 6% 56 792 kr
Centrala Göteborg - 1% + 2% + 9% 61 141 kr
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 12% 44 722 kr
Centrala Malmö ± 0% ± 0% + 16% 31 107 kr
Stor-Malmö ± 0% + 4% + 19% 28 257 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året:


1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1% + 3% + 8% 2 988 000 kr
Stor-Stockholm - 1% ± 0% + 5% 5 527 000 kr
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 11% 4 575 000 kr
Stor-Malmö + 1% + 5% + 10% 3 826 000 kr

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 158 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Kontakter

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll