Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Köparens marknad för bostadsrätter och säljarens för villor”

Det råder stark efterfrågan på lediga bostäder i stora delar av landet. Ett fortsatt stort utbud av bostadsrätter gör att trenden mot ”köparnas marknad” nu är tydlig. För villor är situationen motsatt. Bostadsrättspriserna var oförändrade under september med ett snittpris på strax över 2,5 miljoner kronor eller 38 994 kronor per kvadratmeter. Villapriserna steg med en procent den senaste månaden och snittpriset ligger nu på 3,2 miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

I majoriteten av storstadsregionerna låg bostadsrättspriserna stilla i september.
Såväl riksgenomsnittet som Stockholm och Stor-Göteborg redovisar en oförändrad prisutveckling. Priserna har ökat mest i centrala Malmö med en uppgång på två procent. Malmös innerstad ligger också högt i listan över prisökningar på bostadsrätter de senaste tolv månaderna med en uppgång på hela 15 procent. Allra störst är prisökningen dock i Stor-Malmö där priserna stigit med så mycket som 16 procent året som gått. Även Stor-Göteborg visar på en stabil prisökning med elva procent under samma period.

I Stockholm steg däremot villapriserna mest under september, 2 procent. Det är en procent högre än riksgenomsnittet som redovisar en ökning med en procent under samma period. Även Stor-Malmö visar en uppgång med en procent den senaste månaden. I Stor-Göteborg var villapriserna oförändrade.

– Precis som statistiken visar är prisuppgången för bostadsrätter på många håll något svagare än tidigare. Samtidigt ligger hushållens förväntningar på en försäljning i det stora hela kvar på samma nivå som innan sommaren. När slutpriserna inte fullt ut lever upp till detta tenderar bostadsaffärerna att ta lite längre tid. Tillsammans med att allt fler nyproducerade bostäder färdigställs bidrar det därför till ett ökat utbud. Fortfarande råder dock stark efterfrågan på lediga bostadsrätter, med en mer förutsägbar och balanserad prisutveckling som följd. Men sammantaget är det ändå tydligt att vi nu går mot en marknad som främst kommer att gynna köparna, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– För villor är utvecklingen den motsatta. Ett historiskt lågt utbud ger hög konkurrens om de hus som är till salu och att många objekt säljs redan innan visning, trots att priserna ligger på relativt höga nivåer i och omkring storstäderna. Minskad rörlighet som resultat av att många äldre väljer att stanna kvar i sina hus istället för att flytta till ett mindre boende är en stor del av förklaringen. Fortsatta diskussioner om skarpare amorteringskrav och ett slopat ränteavdrag ökar ytterligare risken för inlåsningseffekter på villamarknaden. Det gör att priserna kommer fortsätta stiga också den närmaste tiden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Här har bostadspriserna stigit mest det senaste året – topp 5:

Bostadsrätter:

 1. Blekinge län – 34%
 2. Västerbottens län – 19%
 3. Östergötlands län – 18%
 4. Jönköpings län – 17%
 5. Värmlands län – 15%

Villor:

 1. Jönköpings län – 18%
 2. Västmanlands län – 16%
 3. Jämtlands län – 15%
 4. Dalarnas län – 11%
 5. Skåne län – 11%

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 13 360 villor och 25 154 bostadsrätter under juli 2017 – september 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2017 – juni 2017, tolvmånaderssiffran med juli 2016 – september 2016 och i enmånadssiffran jämförs juni 2017 – augusti 2017 med aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga*

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):


1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 6% 38 994 kr
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 4% 91 798 kr
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 2% 57 818 kr
Centrala Göteborg + 1% + 3% + 9% 62 538 kr
Stor-Göteborg ± 0% + 4% + 11% 45 544 kr
Centrala Malmö + 2% + 3% + 15% 32 390 kr
Stor-Malmö + 1% + 5% + 16% 29 160 kr
Så har villapriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1% + 1% + 9% 3 201 000 kr
Stor-Stockholm + 2% + 2% + 6% 5 796 000 kr
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 10% 4 788 000 kr
Stor-Malmö + 1% + 2% + 12% 3 883 000 kr
Här har bostadsrättspriserna ökat mest det senaste året (samtliga län i fallande ordning):
Län Prisförändring
Riket + 6 %
Blekinge län + 34%
Västerbottens län + 19%
Östergötlands län + 18%
Jönköpings län + 17%
Värmlands län + 15%
Västmanlands län + 14%
Skåne län + 14%
Västra Götalands län + 12%
Hallands län + 10%
Uppsala län + 10%
Gävleborgs län + 10%
Dalarnas län + 9%
Södermanlands län + 8%
Gotlands län + 8%
Kalmar län + 7%
Västernorrlands län + 7%
Norrbottens län + 3%
Stockholms län + 2%
Kronobergs län + 2%
Jämtlands län + 1%
Örebro län + 1%
Här har villapriserna ökat mest det senaste året (samtliga län i fallande ordning):
Län Prisförändring
Riket + 9 %
Jönköpings län + 18%
Västmanlands län + 16%
Jämtlands län + 15%
Dalarnas län + 11%
Skåne län + 11%
Västra Götalands län + 11%
Kalmar län + 10%
Hallands län + 10%
Kronobergs län + 9%
Östergötlands län + 9%
Gävleborgs län + 9%
Blekinge län + 8%
Värmlands län + 8%
Södermanlands län + 7%
Örebro län + 7%
Stockholms län + 6%
Västernorrlands län + 5%
Uppsala län + 4%
Norrbottens län + 3%
Västerbottens län + 3%
Gotlands län + 1%

Kategorier

 • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 158 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Presskontakt

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Relaterat innehåll