Pressmeddelande -

Ny kartläggning visar: Amorteringskravet slår hårdast mot kvinnor

Det skärpta amorteringskravet vid bostadsköp slår hårdare mot kvinnor än mot män. I snitt tar det dessutom fyra år längre för kvinnor än för män att spara ihop till kontantinsatsen. Det visar en ny kartläggning baserad på statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gjort.

– Amorteringskraven har bland annat bidragit till en sundare prisutveckling på bostadsmarknaden. Men de ger också inlåsningseffekter och en mer ojämlik bostadsmarknad där kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har svårare att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I 15 av 21 län riskerar kvinnor som tjänar i nivå med genomsnittet för kvinnor i länet en extra amorteringsutgift, som följd av det skärpta amorteringskravet. Män som tjänar i nivå med genomsnittslönen för män i länet påverkas endast i åtta av länen.

– Det måste bli enklare för människor att flytta. För en långsiktigt hållbar bostadsmarknad behövs en bred bostadspolitisk överenskommelse för ökad rörlighet. Här bör omformulerade amorteringskrav, individanpassad kontantinsats och kraftigt sänkt flyttskatt vara i fokus, säger Marcus Svanberg.

Även tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen, som motsvarar 15 procent av köpeskillingen, skiljer sig åt mellan könen. I riket som helhet skulle det i genomsnitt ta 11 år för män och 15 år för kvinnor att få ihop de 372 750 kronor som krävs för att köpa en genomsnittlig bostadsrätt, förutsatt att de sparar 10 procent av sin årsinkomst. I Stockholms län tar det längst tid att spara till insatsen – 15 år för män och 18 år för kvinnor.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder:
Marcus Svanberg

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om amorteringskraven:

Amorteringskrav 1 (infördes 1 juni 2016): Bolånetagare med en belåning på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amortera 1 procent av lånet varje år. En belåning på över 70 procent kräver två procents amortering. En belåning under 50 procent kräver ingen amortering.

Amorteringskrav 2 (infördes 1 mars 2018): Bolånetagare med skulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare minst 1 procent av skulderna.

Om statistiken
I sammanställningen har medianinkomsten 2018 (brutto) på individnivå per län jämförts med genomsnittliga medelpriser på bostadsrätter på riks- och länsnivå. Medelpriset baseras på försäljningar som är genomförda på tolv månaders basis, per 31 augusti 2019. Beräkningen bygger på att köparen kan spara tio procent av årsinkomsten till en framtida kontantinsats och att singelhushåll gör en bostadsaffär utan övrigt kapital att skjuta till. Statistiken är framtagen av Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bilaga

Här omfattas män och kvinnor* med medellön av det andra amorteringskravet:

Län Medelpris Kontant-insats Låne- belopp Månadslön som krävs Medianlön
män
Medianlön
kvinnor
Riket* 2 485 000 372 750 2 112 250 39 116 27 323 20 926
Blekinge 1 212 000 181 800 1 030 200 19 078 25 737 19 514
Dalarna* 1 316 000 197 400 1 118 600 20 715 26 088 19 733
Gotland* 2 043 000 306 450 1 736 550 32 158 23 666 19 654
Gävleborg 1 193 000 178 950 1 014 050 18 779 25 733 19 436
Halland* 2 265 000 339 750 1 925 250 35 653 28 533 21 116
Jämtland* 1 784 000 267 600 1 516 400 28 081 24 566 20 287
Jönköping* 1 585 000 237 750 1 347 250 24 949 27 810 20 694
Kalmar 1 226 000 183 900 1 042 100 19 298 26 023 19 429
Kronoberg* 1 587 000 238 050 1 348 950 24 981 26 800 19 699
Norrbotten 1 200 000 180 000 1 020 000 18 889 27 273 21 136
Skåne* 1 826 000 273 900 1 552 100 28 743 25 488 19 390
Stockholm* 3 466 000 519 900 2 946 100 54 557 29 679 23 821
Södermanland* 1 461 000 219 150 1 241 850 22 997 26 330 19 619
Uppsala* 2 123 000 318 450 1 804 550 33 418 27 727 20 994
Värmland* 1 263 000 189 450 1 073 550 19 881 25 382 19 445
Västerbotten* 1 510 000 226 500 1 283 500 23 769 26 654 20 453
Västernorrland 958 000 143 700 814 300 15 080 26 339 20 431
Västmanland 1 278 000 191 700 1 086 300 20 117 27 216 19 869
Västra Götaland* 2 298 000 344 700 1 953 300 36 172 27 852 21 157
Örebro* 1 421 000 213 150 1 207 850 22 368 26 417 19 679
Östergötland* 1 716 000 257 400 1 458 600 27 011 26 845 19 777

Antal år för att spara ihop till kontantinsatsen (med en sparkvot på 10 procent av årsinkomsten):

Län Krävd kontantinsats
Medellön
män
Medellön
kvinnor
År att spara
(män)
År att spara
(kvinnor)
Riket 372 750
327 875 251 113 11 15
Blekinge 181 800
308 848 234 168 6 8
Dalarna 197 400
313 052 236 798 6 8
Gotland 306 450
283 991 235 846 11 13
Gävleborg 178 950
308 793 233 232 6 8
Halland 339 750
342 396 253 395 10 13
Jämtland 267 600
294 792 243 441 9 11
Jönköping 237 750
333 716 248 322 7 10
Kalmar 183 900
312 281 233 142 6 8
Kronoberg 238 050
321 600 236 393 7 10
Norrbotten 180 000
327 276 253 631 5 7
Skåne 273 900
305 861 232 679 9 12
Stockholm 519 900
356 144 285 848 15 18
Södermanland 219 150
315 955 235 428 7 9
Uppsala 318 450
332 728 251 932 10 13
Värmland 189 450
304 588 233 337 6 8
Västerbotten 226 500
319 846 245 432 7 9
Västernorrland 143 700
316 064 245 176 5 6
Västmanland 191 700
326 586 238 428 6 8
Västra Götaland 344 700
334 222 253 884 10 14
Örebro 213 150
317 000 236 144 7 9
Östergötland 257 400
322 140 237 324 8 11

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 172 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för fjärde året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2019.

Kontakter

Per Sangrud

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig 073-441 04 07

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Kristina Forsgren

Presskontakt Nyproduktionsansvarig 073-441 04 03

Länsförsäkringars gemensamma pressjour

Presskontakt 08-588 418 50

Relaterat innehåll